Dela

Citat

– Det är positivt att se att Prisdialogen har haft den effekt som vi vill uppnå - att stärka kundens ställning. Vi har hela tiden varit övertygade om att det här är rätt väg att gå. Vi har visat att parterna på värmemarknaden kan hantera frågan utan statlig inblandning. Detta framgår också tydligt i den utvärdering som Energimarknadsinspektionen presenterade nyligen.
Kurt Eliasson, vd för SABO och Prisdialogens ordförande.
Det är mycket glädjande att myndigheten slår fast att Prisdialogen stärker fjärrvärmekundens position. Det är det viktigaste målet och en drivkraft till att vi sjösatte systemet.
Kurt Eliasson vd på SABO och styrelseordförande i Prisdialogen
Varje företag har unika förutsättningar för sin prissättning beroende på produktionsförhållanden , anslutningskostnader, bränslen , hur tätbefolkad en ort är och en hel del andra faktorer. Man bör ta hänsyn till dessa faktorer när man använder prisstatistiken i jämförande syfte.
Sonya Trad, områdesansvarig statistik och marknad
- Det finns stora förhoppningar på Prisdialogens utveckling, så vi i styrelsen ser fram emot att få behandla fler ansökningar vid vårt möte i början av oktober.
Kurt Eliasson, vd för Sabo och ordförande i Prisdialogens styrelse:
- Fjärrvärmen har en nyckelroll för att lösa framtidens utmaningar. Under flera år har jag åkt land och rike runt och lyft fram näten och kunderna som nycklarna till fjärrvärmens framtid. Nu får jag chansen att göra detta i verkligheten. Det känns otroligt inspirerande.
Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme
- Det är roligt att ett företag som E.ON, med höga ambitioner att sätta kunden i centrum, väljer att gå med i det branschgemensamma systemet. När E.ON nu bjuder in sina företagskunder i Norrköping till dialog om ändringar av fjärrvärmepriset ser utvecklingen för Prisdialogen lovande ut för 2016.
Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme
- Generellt har fjärrvärmen mycket hög leveranssäkerhet. Så här års är fjärrvärmen livsnödvändig för många människor, och fjärrvärmeföretagen har dygnet runt-jour för att övervaka så att inga stopp inträffar. I de fall det uppstår en läcka upptäcks den alltså oftast av företaget direkt och åtgärdas innan någon annan ens har märkt något.
Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme
- Boverket har fått i uppdrag att utreda hur byggreglerna kan bli teknikneutrala till nästa sommar. Att då ge förslag på skärpningar som gynnar ett visst uppvärmningslag ytterligare är uppåt väggarna.
Ulrika Jardfelt, vd
Vi är glada över att regeringen lyssnat på remissinstanserna och ger marknadens parter fortsatt förtroende i sitt arbete med Prisdialogen. Fjärrvärmebranschen arbetar vidare med att få fler fjärrvärmeföretag att ansluta sig, för vi tänker varken göra Anna-Karin Hatt eller kunderna besvikna.
Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme
Fjärrvärmeföretagen har skänkt över en halv miljon kronor till olika bistånds-organisationer som stöd för återuppbyggnaden i Filippinerna. Nu vill vi utmana andra branscher att följa efter.
Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme
- Jag är särskilt glad att vi nu kan se att energieffektivisering och investeringar i fjärrvärme går hand i hand. Det är när vi gör både och, som samhällets vinster och effektiviteten i energisystemet uppstår.
Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp