Villapriserna fortsatte uppåt i juni, små prisändringar på bostadsrätter under stor omsättning.

Den senaste månaden ökade priserna på villor med +2% i riket som helhet medan bostadsrättspriserna var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +2% på bostadsrätter och +5% på villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Prisutvecklingen för bostadsrätter gick åt olika håll i de tre storstadsområdena senaste månaden. Priserna i Stockholmsområdet minskade med -1%, ökade i Göteborgsområdet med +1% och var oförändrade i Malmöområdet. Årstakterna ligger mellan -1% och +4%. Priserna i centrala Stockholm och Stor-Göteborg har ökat mest med +4% de senaste 12 månaderna, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

I samtliga redovisade områden ökade priserna i juni. Riket som helhet ökade med +2% och storstadsområdena med +1%.  Årstakten ligger nu på mellan +4% och +7% där det sistnämnda gäller Stor-Malmö. Medelpriset på en villa är nu 3,4 Mkr i riket. Högsta priset finner vi i Stockholms län med 6,1 Mkr medan flest villor säljs i Västra Götalands län, där medelpriset är 3,5 Mkr, säger Hans Flink

Marknaden

Den minskning i antal sålda bostadsrätter och villor vi noterade i maj jämfört med förra året vändes i juni till en ökning. Jämfört med juni förra året ökade villor med +3% medan antalet bostadsrätter ökade med +14% och nådde en rekordnivå med över 10.000 sålda.

Summerar vi första halvåret kan vi, trots Corona-pandemin, konstatera att antalet sålda bostäder nådde rekordnivåer. Jämför vi årets första halvår med samma period förra året var antalet sålda bostadsrätter 57.700 (+3%), antalet sålda villor 28.200 (+2%) och antalet fritidshus 3.100 (+12%), avslutar Hans Flink.

 

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juni 2020

BOSTADSRÄTTER

1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)
Riket ± 0% - 3% + 2% 39 295
Centrala Stockholm - 1% - 4% + 4% 92 533
Stor-Stockholm - 1% - 5% + 2% 58 224
Centrala Göteborg + 1% ± 0% + 2% 62 402
Stor-Göteborg + 1% - 1% + 4% 45 868
Centrala Malmö ± 0% - 4% + 1% 33 013
Stor-Malmö ± 0% - 3% - 1% 30 101

Statistiken baseras på försäljningen av 28 888 bostadsrätter under april 2020 - juni 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2020 - mars 2020, tolvmånaderssiffran med april 2019 - juni 2019 och i enmånadssiffran jämförs mars 2020 - maj 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

 

Prisstatistik VILLOR, juni 2020

VILLOR

1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket + 2% + 4% + 5% 3 392 000
Stor-Stockholm + 1% + 1% + 4% 6 137 000
Stor-Göteborg + 1% + 3% + 5% 4 954 000
Stor-Malmö + 1% + 3% + 7% 4 502 000

Statistiken baseras på försäljningen av 16 735 villor under april 2020 - juni 2020. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2020 - mars 2020, tolvmånaderssiffran med april 2019 - juni 2019 och i enmånadssiffran jämförs mars 2020 - maj 2020 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

 

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS

12 mån Medelpris
Riket + 9% 1 849 000

Statistiken baseras på försäljningen av 6 067 fritidshus mellan juli 2019 och juni 2020. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Nästa pressmeddelande publiceras den 11 augusti 2020 kl 06:00

 

Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med.

Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationen Mäklarsamfundet.

På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå.

Det går också att följa oss på Twitter: @maklarstatistik

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Per-Arne Sandegren, Analyschef Svensk Mäklarstatistik AB, 08-588 00 452 eller

Hans Flink, Affärsutvecklingschef Svensk Mäklarstatistik AB, 070-6351650

Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet, 0708-99 58 65

Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda heltäckande och aktuella prisstatistiken för villor, fritidshus och bostadsrätter i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av Sveriges bostadsaffärer som genomförts via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. Mäklarstatistiken används bland annat av media, fastighetsmäklare, banker, myndigheter, kommuner, bygg/fastighetsbolag, konsultföretag, och privatpersoner.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Bostadsrätter. Prisutvecklingen för bostadsrätter gick åt olika håll i de tre storstadsområdena senaste månaden. Priserna i Stockholmsområdet minskade med -1%, ökade i Göteborgsområdet med +1% och var oförändrade i Malmöområdet. Årstakterna ligger mellan -1% och +4%. Priserna i centrala Stockholm och Stor-Göteborg har ökat mest med +4% de senaste 12 månaderna.
Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
Villor. I samtliga redovisade områden ökade priserna i juni. Riket som helhet ökade med +2% och storstadsområdena med +1%. Årstakten ligger nu på mellan +4% och +7% där det sistnämnda gäller Stor-Malmö. Medelpriset på en villa är nu 3,4 Mkr i riket. Högsta priset finner vi i Stockholms län med 6,1 Mkr medan flest villor säljs i Västra Götalands län, där medelpriset är 3,5 Mkr.
Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
Marknaden. Den minskning i antal sålda bostadsrätter och villor vi noterade i maj jämfört med förra året vändes i juni till en ökning. Jämfört med juni förra året ökade villor med +3% medan antalet bostadsrätter ökade med +14% och nådde en rekordnivå med över 10.000 sålda. Summerar vi första halvåret kan vi, trots Corona-pandemin, konstatera att antalet sålda bostäder nådde rekordnivåer. Jämför vi årets första halvår med samma period förra året var antalet sålda bostadsrätter 57.700 (+3%), antalet sålda villor 28.200 (+2%) och antalet fritidshus 3.100 (+12%).
Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.