Brist på yrkesutbildningsplatser bromsar Byggsverige!

Sverige står inför en massiv energieffektiviseringsprocess. Stor andel av människans energianvändning står bygg- och fastighetssektorn för. Befintlig teknik för minska energianvändningen finns: teknik som inte bara kommer att minska energianvändningen, utan också kan förbättra inomhusklimatet, öka prestationen hos medarbetare och skolelever och i det stora perspektivet bidra till en bättre folkhälsa – och fler arbetstillfällen.

– Installationsbranscherna, som projekterar, bygger och servar installationer i fastigheter, har en central roll i energieffektiviseringsprocessen och möjligheten att nå energimålen. Men, för att kunna göra det behövs fler VVS-ingenjörer utbildas inom yrkeshögskolan, framhåller Britta Permats, vd, Svensk Ventilation.

Idag beviljar yrkeshögskolan 25-30 procent av den totala mängden inkomna ansökningar. Konkurrensen om medel och platser är gigantisk. För att skapa fler plaster har regering och riskdag nyligen beslutat om en volymökning om drygt 20 procent, varav en del kommer i kraft i år och resten under 2017. Om volymen totalt sett i Yrkeshögskolan ökar, och branschen behåller sin andel, kommer detta att genera fler platser. Men behovet är större än så.

– Detta är ett stort bekymmer. Branschen kan inte anställa kompetent arbetskraft och förhindras därmed att utföra planerade energieffektiviserings- och byggprojekt. Dessutom ska vi komma ihåg att de som fullföljer en branschutbildning med största säkerhet kommer att få jobb, säger Britta Permats.

Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson, är mycket medveten om problematiken kring att plasterna inom yrkeshögskolan inte räcker till.

– Historiskt sett har prioriteringen grundats på enskilda beslut i varje ansökan. Under 2015 var beviljandegraden inom VVS/kyl och värme 37 procent. Motsvarande andel för alla utbildningar låg på drygt 30 procent. Det är i sig en prioritering men som inte är medvetet genomförd, ansökningarna har varit så pass bra. Trots detta är det fortfarande 63 procent av ansökningarna som inte blir beviljade, säger Thomas Persson.

För framtiden talar Thomas Persson om möjligheten att myndigheten i förväg ska kunna bestämma sig för hur olika branscher eventuellt ska prioriteras. Utmaningen är att hitta en modell som på ett underbyggt sätt lyfter fram branscher och områden som av samhällsekonomiska skäl bör prioriteras.

– Det duger inte att fatta besluta på tyckande. Därför har jag bett några personer i myndigheten att utreda frågan. Att skapa ett rättvist och sakligt underlag är inte omöjligt, men en mycket stor utmaning, vilket jag har för avsikt att tala mer om i Almedalen.

Om yrkeshögskolan, utifrån branschens perspektiv, ger för lite lyfter Thomas Persson branschens möjlighet att upphandla utbildningsplatser inom yrkeshögskolan. Detta innebär dock ett större finansieringsansvar än i den ordinarie verksamheten.

– Det är viktigt att branschen inte bara tänker på vilken kompetens som krävs innehållsligt, utan också på vilken nivå. Om gymnasie-, yrkes- och högskola var och en gör sin del, kanske vi kan komma lite närmare målen. En annan stor fråga är trenden att ungdomstiden förlängs, och det faktum att ungdomar inte lockas av gymnasieutbildningarna. Här har branschen ytterligare en nöt att knäcka, avslutar Thomas Persson.

Seminarium: Varför satsar vi inte mer på den utbildningsform – som säkrast leder till jobb?

Arrangör: Svensk Ventilation, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, Installatörsföretagen.

Plats: "Svensk Ventilations trailer" i Visby hamn ”Holmen”, plats H606, (mittemot Teaterskeppet).

När: 6 juli kl. 10:00-10:50

Medverkande:

Moderator: Antoni Lacinai
Paneldebatt: Lena Emilsson (Socialdemokraterna), Anders Sellström (Kristdemokraterna), Ida Drougge (Moderaterna), Elisabet Knutsson (Miljöpartiet), Britta Permats (Svensk Ventilation), Henrik Brengesjö (Svenska Kyl & Värmepumpföreningen), Jens Albrektsson, (Installatörsföretagen), Karin Wirdheim (Yrkeshögskoleförbundet), Thomas Persson, (Myndigheten för yrkeshögskolan), Mia Liljestrand (Svenskt Näringsliv).

Svensk Ventilations Almedalsprogram 2016

För mer information kontakta:

Britta Permats, vd, Svensk Ventilation, 070-834 39 89, britta.permats@svenskventilation.se

Svensk Ventilation representerar cirka 100 ventilationsföretag - såväl tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Vårt uppdrag är att tillvarata våra medlemmars intressen.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Idag beviljar yrkeshögskolan 25-30 procent av den totala mängden inkomna ansökningar. Konkurrensen om medel och platser är gigantisk. För att skapa fler plaster har regering och riskdag nyligen beslutat om en volymökning om drygt 20 procent, varav en del kommer i kraft i år och resten under 2017. Om volymen totalt sett i Yrkeshögskolan ökar, och branschen behåller sin andel, kommer detta att genera fler platser. Men behovet är större än så.
Twittra det här

Citat

– Installationsbranscherna, som projekterar, bygger och servar installationer i fastigheter, har en central roll i energieffektiviseringsprocessen och möjligheten att nå energimålen. Men, för att kunna göra det behövs fler VVS-ingenjörer utbildas inom yrkeshögskolan, framhåller Britta Permats, vd, Svensk Ventilation.
Britta Permats, vd Svensk Ventilation
– Det duger inte att fatta besluta på tyckande. Därför har jag bett några personer i myndigheten att utreda frågan. Att skapa ett rättvist och sakligt underlag är inte omöjligt, men en mycket stor utmaning, vilket jag har för avsikt att tala mer om i Almedalen.
Thoms Persson, GD Myndigheten för yrkeshögskolan