Dela

Om oss

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn med cirka 100 medlemsföretag och sysslesätter cirka 10000 medarbetare. Vårt gemensamma mål är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Citat

– När kontrakten löper ut är risken stor att verksamheter försvinner. Kvar står fastighetsägaren med en verksamhetslåst fastighetsyta där hela ventilationen måste göras om för att passa nästa hyresgäst. Det är kostsamt! Men lösningar finns.
Jan Risén, System Development Director, Svensk Ventilation
– Pratar vi ekonomi ska vi komma ihåg att den största kostnaden för ett företag alltid är dess anställda. Forskning har visat att god ventilation höjer prestationsgraden, och genom att installera modern ventilationsteknik kan en bättre arbetsmiljö skapas. Detta leder till färre sjukskrivningar, något som i slutänden gagnar samhället i stort. Lägg härtill radiokommunikation som ökar fastighetsägarens flexibilitet, så kan vi verkligen göra skillnad.
Jan Risén, System Development Director, Svensk Ventilation
– Installationsbranscherna, som projekterar, bygger och servar installationer i fastigheter, har en central roll i energieffektiviseringsprocessen och möjligheten att nå energimålen. Men, för att kunna göra det behövs fler VVS-ingenjörer utbildas inom yrkeshögskolan, framhåller Britta Permats, vd, Svensk Ventilation.
Britta Permats, vd Svensk Ventilation
– Det duger inte att fatta besluta på tyckande. Därför har jag bett några personer i myndigheten att utreda frågan. Att skapa ett rättvist och sakligt underlag är inte omöjligt, men en mycket stor utmaning, vilket jag har för avsikt att tala mer om i Almedalen.
Thoms Persson, GD Myndigheten för yrkeshögskolan
– I många kommuner finns planer på att rusta upp skolor, men projekten får ofta stå tillbaka av kostnadsskäl. När regeringen nu satsar totalt en miljard kronor på att inrätta ett statsbidrag för investeringar i bra arbetsmiljö är det ytterst viktigt att de som har det allra sämst prioriteras.
Britta Permats, vd Svensk Ventilation
Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma & Allergiförbundet
Vi kan inte fortsätta att låta elever misslyckas i skolan på grund av en bristfällig arbetsmiljö. Det är helt oacceptabelt!
Om Boverkets förslag till definition av nära-nollenergibyggnader slår igenom i byggreglerna, och kravet på energiprestanda skruvas åt, kommer branschen att behöva visa att den både tekniskt och kapacitetsmässigt kan svara upp mot en ökad efterfrågan på energieffektiv ventilationsteknik,
Erik Österlund, miljö & teknikchef, Svensk Ventilation
Med krav på nära-noll kommer FTX att vara svaret för såväl nybyggnation som renoveringar, och då även för miljonprogrammen. Utan en bra ventilation är det svårt att över huvud taget infria de nya energikrav som står för dörren.
Roland Jonsson, energichef HSB
Det är viktigt att lyfta frågeställningar som rör luftens kvalitet och vilka samband som finns mellan hälsa, luft och föroreningar.
Britta Permats, vd Svensk Ventilation
I ett stort antal kommuner runt om i Sverige har inte den mest grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluften skett i samtliga skolor de senaste tre åren.
Britta Permats, vd Svensk Ventilation
Det är ingen nyhet att inomhusmiljön i våra skolor är dålig. Forskning visar att god luftomsättning och rätt temperatur höjer studieresultaten
Britta Permats
Det ska bli intressant att se hur olika typer av ventilation klarar att säkerställa hälsosam luft och hålla nere partikelhalterna.
Britta Permats, vd Svensk Ventilation
Den nya upplagan är uppdaterad för att svara mot de förändringar som har gjorts i byggreglerna sedan 2004.
Erik Österlund
– Enligt en färsk folkhälsorapport bedöms att 700 nya fall av barnastma årligen orsakas av brister i inomhusmiljön. Så behöver det inte vara. När vi nu står inför ett stort arbete med renoveringar av bostäder där energianvändningen ska halveras fram till 2050, då gäller det att vi bygger rätt och inte gör om samma misstag som under energikrisen.
Berndt Stenberg, professor i dermatologi Umeå universitet
– Tidigare har rekryteringsbasen för våra branschers yrkeshögskoleutbildningar till största delen varit studenter från högskoleförberedande program, men en oklok utbildningspolitik förändrar bilden. Utestängningseffekten gör att kurser som undervisas inom ramen för gymnasieprogrammen, inte får erbjudas inom yrkeshögskolan.
Britta Permats, vd Svensk Ventilation
– Forskarna kunde konstatera att ett fördubblat intag av utomhusluft ökade elevernas arbetstakt med åtta procent.
Marie-Louise Luther, Astma och Allergiförbundet
– Man måste ventilera och filtrera annars kommer våra organ inte att orka med belastningen.
Anders Hedström, IAQ Manager
Genom att minska energianvändning i ventilationen kan man också minska användningen av skitig el.
Roland Jonsson, energichef HSB
– Många hävdar att energieffektivisering inte är lönsamt. Men man borde vända på frågan och fråga sig hur det blir om man inte vidtar energibesparande åtgärder?
Roland Jonsson, energichef, HSB
– Inomhusmiljön är viktig för hälsan och välmående, och även för att ventilation kan sluka mycket energi beroende på hur den utformas.
Maria Wetterstrand
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp