Nytt trepartssamarbete ska ge tillskott av servicetekniker till ventilationsbranschen

Ventilationsbranschen växer men företagen har svårt att hitta medarbetare med rätt profil. Ett nytt samarbete mellan Svensk Ventilation, Henriksbergs Verkstäder och Huddinge kommun kan visa vägen för fler företag och kommuner. Möjligheterna med samarbetet presenterades häromdagen i en artikel i Dagens Samhälle.

– Det här är framtidens sätt att jobba. Huddinge kommun tog initiativ till en ny yrkeshögskoleutbildning för ventilations- och fastighetsbranschen, ”Fastighetstekniker 2 med specialisering mot ventilation, styr- och regler, eller värme”. Vi och vårt medlemsföretag Henriksbergs Verkstäder inbjöds till att vara delaktiga i utformandet av utbildningsplanen. Målet är att ge ett tillskott av servicetekniker med gedigna kunskaper om styr- och reglerteknik, säger Britta Permats, VD för Svensk Ventilation.

Kan höja statusen på yrket
Tonny Svensson är VD för Henriksbergs Verkstäder. Han berättar vad nya yrkeshögskoleutbildningar kan betyda för ventilationsbranschen.

– Vår bransch växer och vi behöver ett tillskott av kompetenta medarbetare. Dessutom ger utbildning dokumenterade kunskaper, vilket är bra för både arbetsgivare och anställda. Utbildning kan höja statusen på vårt yrke, säger Tonny Svensson.

Ventilationsföretag uppmanas söka samarbete med kommunen
Pia Forsberg, Näringslivschef på Huddinge kommun, välkomnar Henriksbergs Verkstäders och Svensk Ventilations engagemang.

– Vi vill ha en aktiv dialog med kommunens företag. De vet bäst vilka personer de efterfrågar. Vi vill inspirera fler företag, branschorganisationer och kommuner att fördjupa samarbetet för att skapa fler jobb, säger Pia Forsberg.

Utbildningsplanen
Utbildningsplanen som Huddinge kommun, Henriksbergs Verkstäder och Svensk Ventilation tagit fram gäller ”Fastighetstekniker 2 med specialisering mot ventilation, styr- och regler, eller värme”. Syftet är att utbilda servicetekniker med en attraktiv profil för såväl ventilationsföretag som fastighetsbolag.
Om ansökan till Myndigheten

för yrkeshögskolan går igenom kan utbildningen starta hösten 2016 med cirka 30 platser.

Intervjuade personer
Britta Permats är VD för Svensk Ventilation, en branschorganisation för Sveriges ventilationsföretag. Medlemsföretagen sysselsätter cirka 10 000 personer i Sverige.

Tonny Svensson är VD för Henriksbergs Verkstäder. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster inom ventilationsområdet och har haft sin bas i Huddinge kommun sedan 1979.

Pia Forsberg är Näringslivschef i Huddinge kommun. Hon och hennes avdelning arbetar för ett skapa ett gott företagsklimat i kommunen som kan ge fler arbetstillfällen.

Läs artikeln i Dagens Samhälle

Taggar:

Om oss

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn med cirka 100 medlemsföretag och sysslesätter cirka 10000 medarbetare. Vårt gemensamma mål är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Media

Media

Dokument & länkar