Internet of Things – vägen mot ett energieffektivt och hälsosamt byggande

Hur kan modern teknik göra oss friskare, smartare och mer kreativa - samtidigt som vi sparar energi och minskar installations- och driftkostnaderna? Svaret är trådlös kommunikation. Glöm kilometervis av kablar och tänk radiokommunikation. Resultatet: ett hållbart, flexibelt, skalbart och hälsofrämjande byggande.

I takt med att Internet blir vardagligt allmängods, och allt fler produkter kan kopplas upp mot nätet, öppnas helt nya möjligheter för VVS-branschen att trådlöst knyta samman olika typer av installationssystem i en fastighet.

– Genom att använda oss av senaste teknik kan vi trådlöst knyta ihop kommunicerande enheter och bygga sammansatta funktioner. Detta för oss bort från traditionellt silosarbete där ett system inte vet vad det andra gör och skapar helt nya möjligheter, framhåller Jan Risén, System Development Director.

Traditionellt har fastigheter skräddarsytts för viss typ av verksamhet, exempelvis kontorslandskap, vårdcentraler eller butikslokaler. Det har inneburit att ventilations, värme- och kylsystem från början måste anpassats för en specifik verksamhet; en starkt begränsande faktor.

– När kontrakten löper ut är risken stor att verksamheter försvinner. Kvar står fastighetsägaren med en verksamhetslåst fastighetsyta där hela ventilationen måste göras om för att passa nästa hyresgäst. Det är kostsamt! Men lösningar finns, säger Jan Risén.

Genom att redan in byggskedet installera en trådlös systemkommunikation, med ett antal kommunikationsnoder, kan styrningen av befintliga ventilationssystem i olika rum kopplas samman och lokalytor minskas eller utökas utifrån de nya behoven.

– Investeringskostnaden för att bygga in ett radiosystem vid en nybyggnation, kan initialt vara högre, men detta måste ställas mot besparingar i material och arbetskostnad att lägga kabel. I nästa steg, om givaren sitter fel, måste hela kabelsystemet dras om och väggar och tak återställas efter ingreppet. Det görs inte heller utan en prislapp.

Poängteras ska att rengöring och städning av fastigheter idag kostar lika mycket som energianvändningen i en fastighet. Genom energieffektiva ventilationssystem kan energi sparas, och, sensorer enkel kommunicera huruvida ett rum använts eller inte. Har det stått tomt kan pengar på renhållning sparas in.

Vidare kan fastighetsägaren med hjälp av radiosystemet enkelt styra inomhusklimatet för de olika hyresgästerna.

– Hög ventilationsprestanda kostar mer, den som nöjer sig med mindre, betalar en lägre hyra. På så sätt kan hyresgästerna utifrån behov välja hur ventilationsbehovet och temperatur ska regleras.

För byggherren kommer en radiostyrd ventilation dessutom att höja värdet på fastigheten som både blir hållbar, energieffektiv, flexibel och hälsofrämjande.

– Pratar vi ekonomi ska vi komma ihåg att den största kostnaden för ett företag alltid är dess anställda. Forskning har visat att god ventilation höjer prestationsgraden, och genom att installera modern ventilationsteknik kan en bättre arbetsmiljö skapas. Detta leder till färre sjukskrivningar, något som i slutänden gagnar samhället i stort. Lägg härtill radiokommunikation som ökar fastighetsägarens flexibilitet, så kan vi verkligen göra skillnad, avslutar Jan Risén.

Seminarium: Internet of Things – framtidens energieffektiva och hälsosamma byggnader.

Arrangör: Svensk Ventilation

Plats: "Svensk Ventilations trailer" i Visby hamn ”Holmen”, plats H606 (mittemot Teaterskeppet).

När: 4 juli kl. 11:00-11:30

Medverkande: Jan Risén, System Development Director, Svensk Ventilation

För mer information kontakta:

Britta Permats, vd, Svensk Ventilation, 070-834 39 89, britta.permats@svenskventilation.se

Jan Risén, System Development Director, Svensk Ventilation (Styrgrupp Produkter),

073- 917 87 13, jan.risen@swegon.se

Svensk Ventilation representerar cirka 100 ventilationsföretag - såväl tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Vårt uppdrag är att tillvarata våra medlemmars intressen.

Taggar:

Om oss

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn med cirka 100 medlemsföretag och sysslesätter cirka 10000 medarbetare. Vårt gemensamma mål är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Media

Media

Snabbfakta

Traditionellt har fastigheter skräddarsytts för viss typ av verksamhet, exempelvis kontorslandskap, vårdcentraler eller butikslokaler. Det har inneburit att ventilations, värme- och kylsystem från början måste anpassats för en specifik verksamhet; en starkt begränsande faktor. I takt med att Internet blir vardagligt allmängods, och allt fler produkter kan kopplas upp mot nätet, öppnas helt nya möjligheter för VVS-branschen att trådlöst knyta samman olika typer av installationssystem i en fastighet.
Twittra det här

Citat

– När kontrakten löper ut är risken stor att verksamheter försvinner. Kvar står fastighetsägaren med en verksamhetslåst fastighetsyta där hela ventilationen måste göras om för att passa nästa hyresgäst. Det är kostsamt! Men lösningar finns.
Jan Risén, System Development Director, Svensk Ventilation
– Pratar vi ekonomi ska vi komma ihåg att den största kostnaden för ett företag alltid är dess anställda. Forskning har visat att god ventilation höjer prestationsgraden, och genom att installera modern ventilationsteknik kan en bättre arbetsmiljö skapas. Detta leder till färre sjukskrivningar, något som i slutänden gagnar samhället i stort. Lägg härtill radiokommunikation som ökar fastighetsägarens flexibilitet, så kan vi verkligen göra skillnad.
Jan Risén, System Development Director, Svensk Ventilation