Maria Wetterstrand gör comeback i paneldebatt i Almedalen: – Inomhusmiljön är viktig för hälsan, välmående - och miljön!

– Inomhusmiljön är viktig för hälsa och välmående, och även för att ventilation kan sluka mycket energi beroende på hur den utformas. Jag tycker det är skamligt att målen inte tagits på större allvar - av alla inblandade parter.

Det säger miljöpartiets före detta språkrör Maria Wetterstrand, som deltar i en politisk paneldebatt på temat ”Miljömål 2020 - javisst - men resultat kräver åtgärder” under Almedalsveckan.

De allra flesta skriver under på människors rätt till rent vatten och ren luft. Flertalet ställer sig också bakom de energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp som krävs för att skapa ett uthålligt samhälle. Men hur är det med inomhusklimatet. Är det lika självklart?

I Sverige vistas befolkningen 90 procent av sin tid inomhus – i skolor, på kontor och i sina bostäder. Det innebär att vi måste ha ett bra inomhusklimat och en ventilation som lever upp till de energisparkrav som åligger samhället.

EU och Sverige har bestämt att halvera förbrukningen av energi fram till 2050. För att klara detta mål måste 15 miljoner kvadratmeter byggyta halvera sin energiförbrukning varje år. Det ska jämföras med de 3 miljoner kvadratmeter som vi bygger nytt varje år. Även om alla hus som byggs i dag skulle byggas som passivhus, med låg energiförbrukning, skulle det inte räcka på långa vägar. 70 procent av alla byggnader som kommer att finnas 2050 finns redan i dag.

Men för att Sverige ska kunna leva upp till miljökvalitetsmålen ”2020 för God bebyggd miljö”, så att människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker, krävs åtgärder.

Vilka åtgärder, diskuteras i en politisk paneldebatt under Almedalsveckan på temat: Miljömål 2020 - javisst - men resultat kräver åtgärder

Medverkande:

Maria Wetterstrand, fristående grön samhällsdebattör och skribent om "Miljökvalitetsmålen 2020"
Sara Karlsson, riksdagsledamot (s) miljö- och jordbruksutskottet
Ola Johansson, riksdagsledamot (c) bostadspolitisk talesman
Anti Avsan, riksdagsledamot (m) bostadspolitisk talesman
Marie-Louise Luther, inomhusmiljöexpert, Astma- och Allergiförbundet "Inomhusmiljöns betydelse för hälsan"
Anders Freyschuss, ordförande i Svensk Ventilation

Plats: Centrala Visby, Specksrum 3
Tisdag 3 juli 2012 kl 10:00 - 11:00
Moderator: Lars-Gunnar Tannefors

För mer information kontakta:

Britta Permats, vd Svensk ventilation Tel. 070-834 39 89

Anders Freyschuss, ordf. Svensk ventilation, Tel. 070-593 49 49

Taggar:

Om oss

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn med cirka 100 medlemsföretag och sysslesätter cirka 10000 medarbetare. Vårt gemensamma mål är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Snabbfakta

Svensk Ventilation representerar cirka 100 ventilationsföretag - såväl tillverkare sin installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter.
Twittra det här

Citat

– Inomhusmiljön är viktig för hälsan och välmående, och även för att ventilation kan sluka mycket energi beroende på hur den utformas.
Maria Wetterstrand