Seminarium Almedalen: dålig inomhusluft – skolans dolda hot

-Det är ingen nyhet att inomhusmiljön i våra skolor är dålig. Forskning visar att god luftomsättning och rätt temperatur höjer studieresultaten, menar Britta Permats, vd på Svensk Ventilation. Svensk Ventilation presenterar i Almedalen sin nya undersökning, som ger svart på vitt att kommunernas uppföljning av skolmiljön måste skärpas.

Skolan är Sveriges största arbetsplats där närmare 1,5 miljoner barn och vuxna vistas varje vardag. Dålig inomhusluft försvårar inlärning och orsakar astma och allergi. Dålig inneluft påverkar barn mer än vuxna, eftersom skolbarnen utför ett arbete som är helt nytt. Vuxna, som arbetar mer rutinmässigt kan hantera miljöeffekter på ett bättre sätt.

Det åligger kommunerna att granska hur fastighetsägarna lever upp till kraven på god inomhusmiljö. I Svensk Ventilations nya undersökning uppger endast 40 procent av kommunerna att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har genomförts på samtliga skolor de senaste tre åren. Detta trots att det är lagstadgat att OVK måste genomföras inom den tidsramen. Undersökningen visar också att många kommuner saknar rutiner för att följa upp OVK-protokoll och anmärkningar. Det är också vanligt att påtalade brister kvarstår vid nästa kontroll.

- De nuvarande incitamenten för att rätta till problemen är för svaga. Skolan är Sveriges största arbetsplats där dagligen hundratusentals elever, lärare och skolpersonal vistas varje dag. Det är självklart att den miljön måste vara bra för att både lärare och elever ska prestera goda resultat, förklarar Britta Permats.

Välkommen till ett seminarium och paneldebatt där Svensk Ventilation återigen sätter fokus på inomhusmiljön och tillsammans med bland annat Astma- och Allergiförbundet och Funktionskontrollanterna i Sverige presenterar en rykande färsk undersökning om hur OVK uppfattas och hanteras ute i de svenska kommunerna, samt reder ut svaren på frågorna:

  • Vilka konsekvenser får dålig inomhusmiljö för inlärningen?

  • I vilken utsträckning vidtar kommunerna åtgärder när inomhusmiljön brister?

  • Hur fungerar den obligatoriska ventilationskontrollen i dag?

  • Hur förbättrar vi tillsynen?

  • Hur får skolorna resurser att säkerställa god inomhusmiljö?

För mer information:
Britta Permats, vd Svensk Ventilation, tel: 08-762 75 53.

Plats: Holmen, H618, Svensk Ventilations trailer.

När: den 2 juli, kl 10:30 - 11:30.

Moderator: Antoni Lacinai.

Medverkande
:
Maritha Sedvallson, Ordförande, Astma- och Allergiförbundet.
Britta Permats, VD, Svensk Ventilation.
Kurt Ingeberg, Styrelseledamot, Funktionskontrollanterna i Sverige.
Jan Vikström, Styrelseledamot, Friskolornas riksförbund.
Maria Stockhaus, Ordförande, SKL:s utbildningsberedning.
Helena Frieberg, Vice ordförande, Sveriges Elevkårer.
Johnny Wiberg, Ledamot (S) i Barn- & Utbildningsnämnden, Region Gotland.
Marianne Tiborn, Inspektör, Arbetsmiljöverket.


Taggar:

Media

Media

Citat

Det är ingen nyhet att inomhusmiljön i våra skolor är dålig. Forskning visar att god luftomsättning och rätt temperatur höjer studieresultaten
Britta Permats