Svensk Ventilation samarbetspartner i World Spirometry Day 2-3 oktober 2014

Svensk Ventilation kommer tillsammans med ett antal medlemmar att finnas på plats under World Spirometry Day för att informera om ventilation och hur luften inomhus kan förbättras. Svensk Ventilation vill stötta forskning och bidra till att utveckla teknik som krävs för en minskad belastning på miljön och som skyddar mot föroreningar.

World Spirometry Day arrangeras den 2-3 oktober på Stockholms Centralstation och är ett initiativ från European Lung Foundation.  Centrum för Allergiforskning vid Karolinska arrangerar eventet i Sverige och syftet med dagarna är att öka kunskapen om effekterna av luftföroreningar och hur dessa påverkar våra lungors hälsa.

-Vi menar att det är viktigt att lyfta frågeställningar som rör luftens kvalitet och vilka samband som finns mellan hälsa, luft och föroreningar, menar Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Det är femte året projektet genomförs och i år är temat ren luft. Dagarna ska inspirera till ökad kunskap om ren luft och om vad man själv kan göra för att skydda sina lungor från föroreningar. Testet är öppet för allmänheten och görs med hjälp av spirometri som är en metod att mäta lungfunktion och det enda sättet att ställa en pålitlig astma- eller KOL-diagnos.

- Vi vill stötta forskning och bidra till att utveckla den teknik som krävs för att både minska belastningen på miljön men också bättre skydda oss mot föroreningar.

Som en del i projektet arrangeras symposiet "luft och hälsa" den 30 september för särskilt inbjudna politiker och experter med koppling till frågor kring luftkvalitet. Världspirometridagen i Stockholm arrangeras i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin och Hjärt- Lungfonden.

För mer information:
Britta Permats, vd Svensk Ventilation, 08-762 75 53

www.svenskventilation.se

Taggar:

Om oss

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn med cirka 100 medlemsföretag och sysslesätter cirka 10000 medarbetare. Vårt gemensamma mål är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Media

Media

Citat

Det är viktigt att lyfta frågeställningar som rör luftens kvalitet och vilka samband som finns mellan hälsa, luft och föroreningar.
Britta Permats, vd Svensk Ventilation