Regeringen missar möjlig hälsovinst vid renovering av miljonprogram

Den första oktober i år införde regeringen ett särskilt stöd för renovering och energieffektivisering av hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar, så kallade miljonprogramsområden. I dessa områden är förekomsten av astma och allergi, sjukdomar ofta orsakade av dålig inomhusmiljö, vanligare.

Branschorganisationen Svensk Ventilation har i en rapport som släpps i dag tillfrågat närmare 100 fastighetsägare och -förvaltare i miljonprogramsområden hur de arbetar för att minska energianvändningen i deras fastighetsbestånd. Rapporten visar att:

  • Under de senaste fem åren har enbart fyra av tio kartlagt och identifierat vilka åtgärder som behöver vidtas för att sänka energianvändningen i hela fastighetsbeståndet.

  • Av de identifierade energibesparande åtgärderna har närmare fyra av tio fastighetsägare genomfört mindre än en fjärdedel. De samlade behoven är stora.

  • Fyra av tio anger att svårigheter med finansieringen är anledningen till att identifierade åtgärder inte har genomförts. En majoritet bedömer även att de sannolikt kommer att söka stödet för renoveringar.

– Erfarenheter från 1970-talet visar att kampanjer och åtgärder med ensidigt energifokus kan slå tillbaka med försämrad hälsa och sjuka hus i form av mögel, fukt och ohälsosam inomhusmiljö. Energieffektivisering och god inomhusmiljö bör inte ställas mot varandra. Renovering av ventilation kan ge stora energibesparingar samtidigt som det förbättrar inomhusluften och hälsan hos de boende. Bostadsminstern Peter Eriksson (MP) bör nu införa ett tydligare krav på god inomhusmiljö i stödet och ta chansen att nå både energieffektiviseringsmålet och förbättra hälsan för hyresgäster i miljonprogrammen, säger Britta Permats, vd Svensk Ventilation.

Läs rapporten ”Redo att växla upp” i sin helhet här.

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn som sysselsätter cirka 10 000 medarbetare. Vårt gemensamma mål är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Dokument & länkar