Debatt i Almedalen: Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan?

Luften på trafikerade gator är förorenad men hur är luften inomhus? WHO har visat att luftföroreningar ute och inne är farligare än vad man tidigare trott. Välkommen till Svensk Ventilations seminarium som inleds med att Stockholms Universitet visar sina första preliminära resultat från mätningarna av luftfilters förmåga att avskilja mutagena föroreningar på Hornsgatan och andra trafikerade platser.

Stadsluftsmätningar ute och inne
Redan 1985 studerades cancerogena effekter av stadsluften i centrum av Stockholm och luftfilters förmåga att avskilja mutagena föroreningar. Stockholms Universitet har nu gjort nya luftmätningar på Hornsgatan och undersökt filtermediers förmåga att avskilja hälsofarliga polycykliska aromatiska kolväten (PAH). PAH:er är kända för att ge mutagena effekter och spelar en avgörande roll i hälsorisker kopplade till luftburna föroreningar. Forskarna har även analyserat luftpartiklarnas cancerrisk.

Parallellt har det också gjorts en annan mätning inomhus på Hornsgatan före respektive efter installation av FTX-ventilation för att undersöka om konventionell teknik räcker för att säkerställa god luftkvalitet vid en hårt trafikerad gata med höga partikelhalter.

-Utomhusmätningar är visserligen intressanta, men vi vistas ju större delen av vår tid inomhus. Det är därför mycket spännande att ta del av de första mätningarna inne i en lägenhet på Hornsgatan, som ju är känd för sina höga partikelhalter. Det ska bli särskilt intressant att se hur olika typer av ventilation klarar att säkerställa hälsosam luft och hålla nere partikelhalterna, menar Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Enligt svenska studier bedöms partiklar orsaka mellan 3 000 och 5 000 förtida dödsfall per år i Sverige.
Källa: Naturvårdsverket. (jmf ca 300 döda i trafikolyckor, 2013)

För mer information:
Britta Permats, vd Svensk Ventilation, tel: 08-762 75 53.

Plats: Holmen, H618, Svensk Ventilations trailer.

När: Den 30 juni kl 13.00-14.15.

Moderator: Antoni Lacinai

Medverkande:
Ioannis Sadiktsis, Doktorand, Stockholms Universitet Institutionen för analytisk kemi
Anders Hedström, Indoor Air Quality Expert
Daniel Helldén, Borgarråd Stockholm, Miljöpartiet
Lucas Forslund, Kanslichef Stadsmiljöroteln, Stockholms stad.
Jonas Nilsson, Kommufullm Stockholm, Moderaterna
Jan Strömdahl, Arkitekt fd riksdags- och landstingsledamot, Vänsterpartiet
Roland Jonsson, Energichef, HSB

Taggar:

Media

Media

Citat

Det ska bli intressant att se hur olika typer av ventilation klarar att säkerställa hälsosam luft och hålla nere partikelhalterna.
Britta Permats, vd Svensk Ventilation