I sex av tio kommuner följs inte lagstiftning kring ventilation i skolor

Svensk Ventilation släpper i dag en rapport om kommunernas tillsyn av inomhusluften i skolor. I rapporten har ansvariga tjänstemän för obligatorisk ventilationskontroll (OVK), i mer än hälften av landets kommuner, gett sin bild av hur tillsynen fungerar. Resultaten visar att i endast fyra av tio kommuner har OVK genomförts på samtliga grund- och gymnasieskolor de senaste tre åren, trots lagstiftningens krav. Många kommuner saknar även rutiner för uppföljning.

– I ett stort antal kommuner runt om i Sverige har inte den mest grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluften skett i samtliga skolor de senaste tre åren. De konsekvenser dålig inomhusluft riskerar att innebära för elever och skolpersonal i form av en dålig lärandemiljö, astma och allergier är inte acceptabla, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

 Rapporten visar även att en femtedel av kommunerna saknar rutiner för att följa upp anmärkningar vid kontroller. Risken för att problem med inomhusluften inte åtgärdas är därmed betydande. I var fjärde kommun finns det skolor där samma ventilationsproblem funnits kvar i tre år eller mer, och i lika många kommuner har de ansvariga ingen bild av omfattningen.

 – En övergripande förbättring av ventilationen kan upplevas som kostsam på kort sikt, men ur ett längre perspektiv är det en vinst för elever, skolpersonal, kommunerna och samhället. En god inomhusmiljö är en investering i framtiden, avslutar Britta Permats.

För mer information:

Britta Permats, vd Svensk Ventilation
E-post: britta.permats@svenskventilation.se
Telefon: 070-834 39 89

Taggar:

Om oss

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn med cirka 100 medlemsföretag och sysslesätter cirka 10000 medarbetare. Vårt gemensamma mål är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Media

Media

Citat

I ett stort antal kommuner runt om i Sverige har inte den mest grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluften skett i samtliga skolor de senaste tre åren.
Britta Permats, vd Svensk Ventilation