Skolrenoveringar måste satsas där de gör mest nytta!

Report this content

”Man ska bli pigg av att gå till skolan, inte trött. Dålig ventilation och lokaler dåligt anpassade för modern pedagogik skapar trötta elever och sämre resultat.” Det framhöll utbildningsminister Gustav Fridolin efter att regeringen tillkännagivit miljardsatsningen på skolrenoveringar. Men det gäller att pengarna satsas där de bäst behövs. Hur, reder Svensk Ventilation ut i Almedalen.

Det finns ingen samlad bild av inomhusluftkvaliteten i svenska skolor, men att det finns problem är uppenbart. Byggnadsägare och kommuner har enligt lag ett gemensamt ansvar att granska ventilationen i varje enskild skola.

När branschorganisationen Svensk Ventilation under fjolåret undersökte hur tillsynsarbetet kring ventilationskontroll fungerar visade det sig att bara fyra av tio kommuner följer lagen.

– I många kommuner finns planer på att rusta upp skolor, men projekten får ofta stå tillbaka av kostnadsskäl. När regeringen nu satsar totalt en miljard kronor på att inrätta ett statsbidrag för investeringar i bra arbetsmiljö är det ytterst viktigt att de som har det allra sämst prioriteras, säger Britta Permats, vd Svensk Ventilation.

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet, understryker angelägenheten i att investera på väsentligheter i skolans arbetsmiljö:

– Naturligtvis behövs insatser på flera områden för att komma till rätta med hela skolsituationen, men det vore en bra start att börja med de åtgärder som det finns vetenskapligt underlag för, likt David Wyons forskning som visar hur elevernas prestationer höjs med upp emot 30 procent vid en ökad friskluftstillförsel. Vi kan inte fortsätta att låta elever misslyckas i skolan på grund av en bristfällig arbetsmiljö. Det är helt oacceptabelt! säger Maritha Sedvallson.

En enkätundersökning bland landets kommuner, som branschorganisationen Svensk Ventilation låtit genomföra, finns dock tydliga spår på en oro kring hur effektiv miljardssatsningen kommer att vara.

– Bland små och ekonomiskt hårt ansatta kommuner pekar enkäten på en tydlig farhåga att de kommunala fastighetsbolag, som äger majoriteten av landets skolbyggnader, inte kommer att kunna matcha eventuella krav på medfinansiering. Det kan innebära att de mest akuta renoveringsbehoven uteblir. Därför måste vi alla hjälpas åt för att skolor med sämst inomhusmiljö prioriteras, säger Britta Permats, vd Svensk Ventilation.

Hur diskuteras vid seminariet i Almedalen:

En miljard till skolrenoveringar – hur gör pengarna störst nytta?

Plats: "Svensk Ventilations trailer" i Visby hamn ”Holmen”, plats H617.

När: 30 juni kl. 10:00 - 10:50

Medverkande:Kajsa Reimers, Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götalands län. Kurt Ingeborg, Funktionskontrollanterna. Maritha Sedvallson, Ordförande, Astma- och Allergiförbundet. Britta Permats, VD, Svensk Ventilation. Matilda Hellström, Förbundsordförande, Sveriges Elevråd. Leif Nysmed, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Emil Gustavsson, Ordförande, Sveriges Elevkårer. Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet. Matilda Westerman, Stabschef, Utbildningsdepartement. Ida Drougge, Riksdagsledamot, Moderaterna. Anders Sjelvgren, Boverket.

Zeppelinaren i luften: ”Vår framtid hänger i luften” visar vägen.

För mer information, kontakta:

Britta Permats, vd Svensk Ventilation, Tel. 070-834 39 89

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet, Tel. 070-661 54 75

Svensk Ventilation representerar cirka 100 ventilationsföretag - såväl tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Vårt uppdrag är att tillvarata våra medlemmars intressen.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Vad betyder luftkvaliteten för folkhälsan? Hur energieffektiviserar vi våra byggnader? Kan bättre luft i skolan förbättra inlärningen? I Svensk Ventilations trailer visar vi vikten av ett bra och energieffektivt inomhusklimat. Trailern är vår mötes- och debattplats. Här kan Du se vår utställning om luften vi andas. Man framför allt har vi avancerad utrustning på plats där Du kan jämföra luften i Visby med andra städer – och så klart – se hur den påverkar inomhusluften. Vår unika utställning på hjul visar tydligt vilken typ av föroreningar som luften innehåller. Plats: Holmen, Visby Hamn, plats 617, 300 m sydväst om Almedalen måndag 29 juni – onsdag 1 juli klockan 08:45 – 16:00 torsdag 3 juli klockan 08:45 – 13:00
Twittra det här

Citat

– I många kommuner finns planer på att rusta upp skolor, men projekten får ofta stå tillbaka av kostnadsskäl. När regeringen nu satsar totalt en miljard kronor på att inrätta ett statsbidrag för investeringar i bra arbetsmiljö är det ytterst viktigt att de som har det allra sämst prioriteras.
Britta Permats, vd Svensk Ventilation
Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma & Allergiförbundet
Vi kan inte fortsätta att låta elever misslyckas i skolan på grund av en bristfällig arbetsmiljö. Det är helt oacceptabelt!