Praktiska lösningar om brandskydd – ny bok

Bränder får ofta förödande konsekvenser, för människor, för byggnader och för miljön. "Praktiska lösningar – Brandskydd - Ventilation" är boken som Svensk Ventilation ger ut och som innehåller allt man behöver veta för att skapa brandsäkra ventilationslösningar.

-Vill du lära mer om hur man i praktiken utför ventilationsinstallationer för skydd mot brand och brandgasspridning, är detta det optimala arbetsverktyget. Boken riktar sig till de som projekterar eller leder montagearbetet, säger Erik Österlund, Miljö och Teknikchef på Svensk Ventilation.

Tänkt målgrupp är även ventilationsentreprenörer, VVS-konsulter, besiktningsmän, installationssamordnare, tekniska förvaltare samt brandkonsulter. Boken tar upp flera aspekter, bland annat beprövade brandskyddslösningar för ventilationssystem.

-Viktigt med den nya upplagan är att den även är uppdaterad för att svara mot de förändringar som har gjorts i byggreglerna sedan 2004, säger Erik Österlund.

Avsnitt har lagts till om nya tekniska lösningar, exempelvis backströmningsskydd. Andra avsnitt har helt omarbetats, till exempel avsnittet om imkanaler. Självklart finns även de äldre godkända lösningarna kvar i 2014 års upplaga.

Beställ boken på: www.svenskventilation.se

Pris: Medlem 400:- exkl moms och frakt.
Pris: Ej medlem 800:- exkl moms och frakt.


Huvudredaktör och sakkunnig
för 2014 års upplaga har varit Martin Borgström. Redaktionen har bestått av Styrgrupp Brand inom Svensk Ventilation, och synpunkter har inhämtats från experter vid högskola och konsultföretag.

Mer information:
Erik Österlund, Miljö och Teknikchef, Svensk Ventilation: Tel: 08-762 75 56

Om Svensk Ventilation:
Svensk Ventilations medlemsföretag sysselsätter 10 000 medarbetare. Medlemmarna är ventilationsentreprenörer, grossister, tillverkare, serviceföretag och konsulter.

Om oss

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn med cirka 100 medlemsföretag och sysslesätter cirka 10000 medarbetare. Vårt gemensamma mål är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Media

Media

Citat

Den nya upplagan är uppdaterad för att svara mot de förändringar som har gjorts i byggreglerna sedan 2004.
Erik Österlund