Energibesparingar i miljonprogrammet möjligt - med ny ventilation

Ventilation för ett bra inomhusklimat som dessutom minskar energianvändningen avsevärt - är det möjligt? Svaret är ja. I Rosengård i Malmö har bostadsrättsföreningen Hilda genomfört ett omfattande energibesparingsprojekt där energisnål ventilation varit en avgörande faktor.
– Energieffektivisering av miljonprogrammet är inte en myt utan en möjlighet, säger Roland Jonsson, energichef på HSB, som under Almedalsveckan talar i Svensk ventilations mobila luftlaboratorium.

I mars 2006 antog Sverige nationella miljökvalitetsmål för energieffektivisering. Där anges att energianvändningen i byggnader ska minska med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050.

För att nå målen krävs det enligt BeBo - Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus - energieffektivisering både vid nybyggnad och i befintliga byggnader. För befintliga flerbostadshus är installation av värmeåtervinning ur ventilationsluften en åtgärd med stor potential för att minska energianvändningen.

EU:s mål om minskad energianvändning i byggnader är prioriterad. Men hur gör vi, och vad kan det kosta att minska energianvändningen i miljonprogrammet?

Hållbara Hilda, som tilldelats Miljöpartiets kongresspris, visar att det går att ställa om ett bostadsområde från 70-talets energioptimistiska period till ett framtidsanpassat hållbart boende. För Roland Jonsson är Hilda bara början på den energieffektivisering som miljonprogrammet måste genomgå.

– Många hävdar att energieffektivisering inte är lönsamt. Men man borde vända på frågan och fråga sig hur det blir om man inte vidtar energibesparande åtgärder? Köper man en ny tjänstebil förlorar man 50 procent av värdet på tre år. När det gäller ventilationslösningar kan man räkna hem investeringen, säger Roland Jonsson.

Föredraget hålls i Svensk ventilations mobila luftlaboratorium i hamnen ”Holmen”, 300 meter sydväst om Almedalen.

Här kan du också med egna ögon se vad luften vi andas innehåller.

Zeppelinaren i luften: ”Vår framtid hänger i luften” visar vägen.

Roland Jonsson, energichef HSB, håller två föredrag i Svensk ventilations mobila luftlaboratorium:

Miljonprogrammet Rosengård - Är energieffektivisering en myt eller en möjlighet?
Måndag 2 juli kl 10:00-10:30 och torsdag 5 juli kl 10:00-10:30

Värmeåtervinning i bostäder - Hur når vi EU:s nollvision?
Tisdag 3 juli kl 14:00-14:30

 Plats: Holmen, 300 meter sydväst om Almedalen. Zeppelinaren i luften: ”Vår framtid hänger i luften” visar vägen.

För mer information kontakta:

Britta Permats, vd Svensk ventilation, Tel. 070-834 39 89

Roland Jonsson, energichef, HSB,  Tel. 072-740 89 60

Taggar:

Om oss

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn med cirka 100 medlemsföretag och sysslesätter cirka 10000 medarbetare. Vårt gemensamma mål är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Svensk Ventilation representerar cirka 100 ventilationsföretag - såväl tillverkare som installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter.
Twittra det här

Citat

– Många hävdar att energieffektivisering inte är lönsamt. Men man borde vända på frågan och fråga sig hur det blir om man inte vidtar energibesparande åtgärder?
Roland Jonsson, energichef, HSB