Slår ett slag för skolluften i Almedalen - inomhusklimatet avgörande för elevers prestationer och hälsa

– Det borde vara alla elevers rätt att få utvecklas i en skolmiljö som skapar förutsättningar för en god hälsa och ett bra inlärningsklimat, säger Marie-Louise Luther, ombudsman för inomhusmiljö vid Astma och Allergiförbundet, och en av Svensk ventilations talare i det mobila luftlaboratoriet under Almedalsveckan.

I Sverige tillbringar vi 90 procent av våra liv inomhus. Det ställer höga krav på inomhusklimatet. Få lokaler lever upp till önskvärda luftflöden. Och det är i skolorna som luften är som allra sämst.

En bra grundventilation ska enligt Socialstyrelsen vara anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden. Ventilationen ska kontinuerligt kunna föra bort luftföroreningar oberoende av belastning, väder, årstid och temperatur. Är ventilationen dålig blir de föroreningar som bildas kvar inomhus - föroreningar som påverkar skolbarnens prestationsförmåga.

2007 presenterade forskarna Pawel Wargocki och David P Wyon, vid Danmarks tekniska universitet i Lyngby, den första nordiska studien1 där man tittat på skolelevers prestationsförmåga relaterat till skolans inomhusluft. Studien visade att luftkvaliteten och klassrumstemperaturen är mycket viktiga faktorer för barns inlärning.

– Forskarna kunde konstatera att ett fördubblat intag av utomhusluft ökade elevernas arbetstakt med åtta procent. Effekterna på skolbarnen visade sig också vara betydligt större än i studier på vuxna i kontorsmiljö, vilket visar att barn är mer känsliga för miljöpåverkan än vuxna, säger Britta Permats, vd Svensk ventilation.

Studier2 har också visat att en ökad koldioxidhalt i skolor relateras till ökad sjukfrånvaro.

– Studierna belägger de erfarenheter vi samlat på oss inom Astma och Allergiförbundet där våra medlemmar starkt indikerat att de mår betydligt bättre om man har en god luftomsättning.

Genom att filtrera luften som kommer in kan man till exempel också eliminera mycket av de partiklar som orsakar problem, inte minst pollen som är något av ett folkhälsoproblem.

– Ett dåligt inomhusklimat får långtgående konsekvenser i hela samhället. Föräldrar till sjuka barn måste stanna hemma från sina arbeten. Samtidigt belastas sjukvården, vars uppgift det är att ta hand om dem som mår dåligt på grund av undermålig ventilation. Ett stort problem är att de som tar beslut om hälsofrämjande investeringar inte är de som måste ta hand om, och bära kostnaderna, då människor blir sjuka, konstaterar Marie-Louise Luther.

1 “The Effects of Outdoor Air Supply Rate in an Office on Perceived Air Quality, Sick Building Syndrome (SBS) Symptoms and Productivity” (Pawel Wargoc, David P. Wyqn, Jan Sundell, Geo Clausen och P. Ole Fanger)
2 Indoor Air 2004 (Shendell DG)

Föredraget hålls i den 2 juli i Svensk ventilations mobila luftlaboratorium i hamnen ”Holmen”, 300 meter sydväst om Almedalen.

Här kan du också med egna ögon i realtid se vad luften vi andas innehåller. Zeppelinaren i luften: ”Vår framtid hänger i luften” visar vägen.

Föredrag på temat inomhusklimat i Almedalen:

”Skolan - kan bra inomhusluft förbättra elevers prestationer?”
Astma och Allergiförbundet, Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö och Britta Permats, vd Svensk ventilation
Måndag 2 juli kl 14:00-14:30

”Vilka risker finns det med dålig inomhusluft och hur kan vi förbättra den?”
Svensk ventilation, Anders Hedström
Onsdag 4 juli kl 10:00-10:30
Torsdag 5 juli kl 14:00-14:30
Fredag 6 juli kl 14:00-14:30

”Energismart - går det att renovera och förbättra inomhusklimatet?”
Svensk ventilation, Britta Permats, vd
Onsdag 4 juli kl 14:00-14:30
Fredag 6 juli kl 10:00-10:30

Plats: Holmen 300 m sydväst om Almedalen
Zeppelinaren i luften ”Vår framtid hänger i luften” visar vägen till vårt mobila luftlaboratorium.

För mer information kontakta:
Britta Permats, vd Svensk ventilation, Tel. 070-834 39 89
Marie-Louise Luther, ombudsman inomhusmiljö, Astma och Allergiförbundet, Tel. 070-020 94 98

Taggar:

Om oss

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn med cirka 100 medlemsföretag och sysslesätter cirka 10000 medarbetare. Vårt gemensamma mål är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Media

Media

Snabbfakta

Svensk Ventilation representerar cirka 100 ventilationsföretag - såväl tillverkare som installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter.
Twittra det här

Citat

– Forskarna kunde konstatera att ett fördubblat intag av utomhusluft ökade elevernas arbetstakt med åtta procent.
Marie-Louise Luther, Astma och Allergiförbundet