Het debatt i Almedalen:  Utbildningssystemet bromskloss för energimålen

EU och Sverige har som mål att energianvändningen ska minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050. Större delen av potentialen att energieffektivisera fastigheterna står installations- och fastighetsbranschen för. Men för att klara regeringens energimål krävs fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan. Tillika måste utbildningssystemets utestängningseffekt, som i dag hindrar studenters möjlighet att byta yrkesbana, åtgärdas. – Detta skulle öka branschens rekryteringsbas och ge Sverige en chans att på allvar ta i tu med energimålen, framhåller Britta Permats, vd Svensk Ventilation.

Tillsammans med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Kyl & Värmepumpföretagen och representanter för politiska ungdomsförbund, sätter Svensk Ventilation i Almedalen, den 3 juli, ljuset på hur dagens utbildningssystem utestänger många studenter från att skifta yrkesbana. Ett faktum som dramatiskt minskar Sveriges möjlighet att uppnå regeringens energimål.

I dag utvecklar installations- och fastighetsbranschen, i samarbete med yrkeshögskolorna, de nya tekniska utbildningar som krävs för att producera den arbetskraft som branschen och samhället efterfrågar; personer med kompetens att realisera den energieffektivisering som Sverige beslutat sig för att genomföra. Och det är från yrkeshögskolan som företagen inom kyl-, fastighets- och ventilationsbranscherna främst rekryterar, inte minst eftersom dessa ungdomar är anställningsbara och direkt produktiva.

– Konkurrensen bland utbildningsanordnarna att få arrangera utbildningar är hård. Vid den senaste fördelningen av studieplatser fick flera utbildningar inom energieffektivisering avslag. Men även om samtliga sökta yrkeshögskoleutbildningar inom kyl-, fastighets- och ventilationsbranscherna skulle bli beviljade, kommer vi ändå inte att uppfylla samhällets framtida behov inom energieffektivisering, säger Britta Permats.

Förutom behovet av ytterligare platser, lägger ett fundamentalt fel i det svenska utbildningssystemet ytterligare käppar i hjulet. Den så kallade utestängningseffekten ger samtliga branscher ett tunnare rekryteringsunderlag. Detta leder också till att ungdomar får stora svårigheter att byta yrkesinriktning. Resultatet av utbildningspolitiken blir förödande.

– Tidigare har rekryteringsbasen för våra branschers yrkeshögskoleutbildningar till största delen varit studenter från högskoleförberedande program, men en oklok utbildningspolitik förändrar bilden. Utestängningseffekten gör att kurser som undervisas inom ramen för gymnasieprogrammen, inte får erbjudas inom yrkeshögskolan. Detta innebär att ungdomar som vill byta inriktning och studera på yrkeshögskolan, men saknar grundläggande tekniska kurser, först måste komplettera med kurser på yrkesvux.

En följd av denna utbildningspolitik är att den som gått ett högskoleförberedande gymnasieprogram utestängs från yrkeshögskolans ingenjörsprogram. Varför? Därför att yrkesvux prioriterar de elever som saknar fullständigt gymnasium. Det gör det svårt att ta sig vidare, tillägger Britta Permats.

– Utbildningarna inom yrkeshögskolan bör vara som ett dragspel med allt ifrån utbildningar med delvis grundläggande moment, vilka även återfinns inom vissa gymnasieprogram, till spetsutbildningar för redan högskoleutbildade. Yrkeshögskolan måste anpassas efter branschernas behov, inte som nu, att branscherna ska anpassa sig till utbildningssystemet, understryker Henrik Brengesjö, utbildningsansvarig för Kyl & Värmepumpföretagen. 

Paneldebatten: Kan Sveriges utbildningssystem utbilda unga till rätt utbildning och kan arbetsmarknaden anställa?

Medverkande: Britta Permats, vd Svensk Ventilation, Madeleine Rietschel, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, Henrik Brengesjö, Kyl & Värmepumpföretagen och politiska ungdomsförbund:

(Fp) Erik Scheller, 1:e vice förbundsordförande i Luf

(M) Andréa Ström, riksordförande Moderata Studenter

(Mp) Emma Hult, språkrör för Gröna Studenter

(KD) Hugo Fievert, 2:e vice förbundsordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

(S) Talla Alkurdi, förbundsordförande för S-studenter

Moderator: Antoni Lacinai

Tid: onsdag 3 juli kl. 12.30 - 14.00.

Plats: Svensk Ventilations mobila luftlaboratorium i Visby hamn ”Holmen”, plats 59, 300 meter sydväst om Almedalen. Här kan du också med egna ögon se vad luften vi andas innehåller.

Zeppelinaren i luften: ”Vår framtid hänger i luften” visar vägen.

För mer information kontakta:

Britta Permats, vd Svensk Ventilation, Tel. 070-834 39 89

Henrik Brengesjö, Kyl & Värmepumpföretagen, Tel. 08-762 73 17

Svensk Ventilation representerar cirka 100 ventilationsföretag - såväl tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Vårt uppdrag är att tillvarata våra medlemmars intressen.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

EU och Sverige har som mål att energianvändningen ska minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050. Större delen av potentialen att energieffektivisera fastigheterna står installations- och fastighetsbranschen för. Men för att klara regeringens energimål krävs fler utbildningsplatser på yrkeshögskolan. Tillika måste utbildningssystemets utestängningseffekt, som i dag hindrar studenters möjlighet att byta yrkesbana, åtgärdas
Twittra det här

Citat

– Tidigare har rekryteringsbasen för våra branschers yrkeshögskoleutbildningar till största delen varit studenter från högskoleförberedande program, men en oklok utbildningspolitik förändrar bilden. Utestängningseffekten gör att kurser som undervisas inom ramen för gymnasieprogrammen, inte får erbjudas inom yrkeshögskolan.
Britta Permats, vd Svensk Ventilation