Nära-nollenergikrav - möjlighet och utmaning

Report this content

2021 blir det krav på att alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader. Vad innebär detta för Sverige och svensk ventilationsbransch? Ett tycks vara säkert: För att över huvud taget klara lägre energikrav kommer ventilationsteknik med FTX-ventilation att bli en nödvändighet och en standardlösning.

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) och EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD - 2002/91/EC) är det huvudsakliga verktyg som finns för att förbättra energiprestandan i Europas fastighetsbestånd.

I ett omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda ställs kravet att ”Medlemsstaterna skall tillse att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnaderden den 31 december 2020, och efter den 31 december 2018, ska nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter vara nära-nollenergibyggnader". Medlemsstaterna skall vidare "utarbeta nationella planer för att öka antalet nära-nollenergibyggnader" och "den offentliga sektorn ska vara den ledande sektorn, utveckla politik och vidta åtgärder såsom att fastställa mål för att stimulera omvandlingen av byggnader som är renoverade till nära-nollenergibyggnader”.

De skärpta energikraven med nära-nollbyggnader kommer att leda till mer välisolerade och tätare hus med bättre värmeåtervinning. För ventilationsbranschen innebär detta en stor utmaning - och en stor möjlighet.

– Om Boverkets förslag till definition av nära-nollenergibyggnader slår igenom i byggreglerna, och kravet på energiprestanda skruvas åt, kommer branschen att behöva visa att den både tekniskt och kapacitetsmässigt kan svara upp mot en ökad efterfrågan på energieffektiv ventilationsteknik, säger Erik Österlund, miljö & teknikchef, Svensk Ventilation.

Enligt Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund, en fastighetsägare som under en längre tid arbetat med energibesparingsåtgärder i fastighetsbeståndet, kommer de nya energikraven, som förväntas hamna på 55 kWh per kvadratmeter och år, att lyfta fram HSB FTX-ventilation (Från- och tilluftsventilation med återvinning och geoenergivärme utan värmepump) till en standardlösning.

– Med krav på nära-noll kommer FTX att vara svaret för såväl nybyggnation som renoveringar, och då även för miljonprogrammen. Utan en bra ventilation är det svårt att över huvud taget infria de nya energikrav som står för dörren, konstaterar Roland Jonsson.

FTX överlägsenhet hänger samman med dess energieffektivitet parat med förmågan att uppfylla komfortkraven i bostäderna där tilluften värms upp genom att tillvarata värme i frånluften, så kallad förvärmd tilluft.

– Om Boverkets resultat blir som förväntat, innebär det att de allmänna fraserna kring energieffektivisering nu resulterar i handfasta och hårdare energikrav på byggnader. Vi förutsätter att kraven kommer att skilja sig åt för nyproduktion respektive renovering. Vi är taggade att ta oss an uppgiften och ser fram emot seminariet kring ”Nära-noll” i Almedalen, avslutar Erik Österlund.


Vad är nära-nollenergibyggnader?

Plats: "Svensk Ventilations trailer" i Visby hamn ”Holmen”, plats H617.

När: 29 juni 2015 kl. 14:00 - 14:55

Medverkande: Conny Pettersson, Ordf. i Energiutskottet, Byggmaterialindustrierna. Roland Jonsson, Energichef, HSB. Randall Bowie, Rockwool. Anders Sjelvgren, Boverket. Ola Johansson, Riksdagsledamot, Centerpartiet. Emma Hult, Riksdagsledamot, Miljöpartiet. Ewa Thalén Finné, Riksdagsledamot, Moderaterna.

Zeppelinaren i luften: ”Vår framtid hänger i luften” visar vägen.

För mer information kontakta:

Erik Österlund, miljö & teknikchef, Svensk Ventilation

Tel. 08-762 75 56               

Svensk Ventilation representerar cirka 100 ventilationsföretag - såväl tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. Vårt uppdrag är att tillvarata våra medlemmars intressen.

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

FTX överlägsenhet hänger samman med dess energieffektivitet parat med förmågan att uppfylla komfortkraven i bostäderna där tilluften värms upp genom att tillvarata värme i frånluften, så kallad förvärmd tilluft.
Twittra det här

Citat

Om Boverkets förslag till definition av nära-nollenergibyggnader slår igenom i byggreglerna, och kravet på energiprestanda skruvas åt, kommer branschen att behöva visa att den både tekniskt och kapacitetsmässigt kan svara upp mot en ökad efterfrågan på energieffektiv ventilationsteknik,
Erik Österlund, miljö & teknikchef, Svensk Ventilation
Med krav på nära-noll kommer FTX att vara svaret för såväl nybyggnation som renoveringar, och då även för miljonprogrammen. Utan en bra ventilation är det svårt att över huvud taget infria de nya energikrav som står för dörren.
Roland Jonsson, energichef HSB