Rätten till ren luft - start av kampanj

Rätten till ren luft - start av kampanj I dag startar Svensk Ventilation en kampanj på temat "Rätten till ren luft". Kampanjen ska pågå i ett år och innehåller material både till branschen och allmänheten. Som ett första steg lanseras boken "Luften inne dödar" under mässan Nordbygg på Stockholmsmässan. Samtidigt lanseras "Brandboken" som handlar om brandsäkerhet och ventilation. - Inomhusluften är eftersatt, de flesta bryr sig rätt lite om den luft vi andas inne. Det vill vi ändra på, säger Ingvar Ygberg, VD för Svensk Ventilation. Vi vet att cirka 500 personer dör varje år av inomhusluften. Radon ligger bakom de flesta av de dödsfallen. Vi vet också att antalet personer som drabbas av astma och allergi ökar kraftig. Mycket tyder på att det är just den dåliga inomhusluften som bidrar till det. - En av de frågor vi vill föra fram är behovet av mer forskning. Idag definieras miljö som något som i princip bara finns utomhus, vi vill vidga begreppet och ägna lika mycket kraft åt inomhusmiljön. Det är ju där vi vistas 90 procent av vår tid, säger Ingvar Ygberg. - Vi vill också fästa politikernas uppmärksamhet på det faktum att inneluften vi andas faktiskt kan vara farlig. De gränsvärden som är satta för bostäder och arbetsplatser är för låga. Får vi bättre luft inne mår vi bättre och dessutom presterar vi naturligtvis bättre som en följd av det. Boken "Luften inne dödar" är en bok skriven för beslutsfattare, allmänhet och till en del även specialister. Dess syfte är att visa hur viktig luften inomhus är för oss, och vad som händer om vi inte får tillräckligt med ren luft inne. Boken ges ut i samarbete med Astma- och Allergiförbundet och bygger på den vetenskapliga rapporten "Bra Ventilation". "Brandboken" är en handbok för specialister och handlar om brandsäkerhet i ventilationssystem. Myndigheternas funktionskrav ger konstruktören stor frihet att välja teknisk lösning men innebär också risk för misstag. Boken visar på säkra och praktiska konstruktioner. - Vi hoppas att "Brandboken" ska göra ventilationssystemen säkrare. Vårt mål med att ge ut den är att minimera risken för att mindre beprövade metoder används, metoder som kan få förödande konsekvenser för både människor och byggnader, säger Ingvar Ygberg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/16/20040316BIT20530/wkr0001.pdf

Om oss

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn med cirka 100 medlemsföretag och sysslesätter cirka 10000 medarbetare. Vårt gemensamma mål är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Dokument & länkar