Luftlaboratorium i Almedalen avslöjar luften du andas

Bra eller dålig luft? För att kunna svara på den frågan krävs mätningar. I Almedalen kan avancerad mätutrustning i realtid ge dig svar på om du är beredd på att inte fundera över vikten av god ventilation.

Svenska studier visar att 350 personer i Stockholm och Göteborg varje år dör av hjärt- och kärlsjukdomar orsakade av luftburna partiklar. Den främsta boven är partiklar från bensin- och dieselbilar, gummidäck och vedeldning. Ren luft innebär att minska antalet partiklar så långt det är möjligt. För att få ett grepp om luftkvaliteten är mätningarna av partiklar grundläggande.

Under Almedalsveckan presenterar Svensk Ventilation därför en mobil utställning med avancerad mätutrustning som mäter luftens kvalitet i realtid. I en lastbilstrailer, parkerad i hamnen, kan du följa och jämföra aktuella data om luftens kvalitet och även lära dig om hur negativt dålig luft påverkar hälsan, inomhusklimatet och vår yttre miljö. Och ta ställning.

Anders Hedström har under sitt yrkesliv arbetat med analyser av luft och mätningar. I dag är han verksam som IAQ Manager (Indoor Air Quality) och expert hos ett av Svensk Ventilations medlemsföretag.

I sitt arbete har han kunnat konstatera att frågan kring hälsoeffekter av inomhusluften måste högre upp på agendan

– Man måste ventilera och filtrera annars kommer våra organ inte att orka med belastningen. Partiklar från dagens nya dieselfordon är till exempel farligare för oss än partiklarna från äldre fordon; detta eftersom motorerna i dag skapar massor av små partiklar som belastar vår inomhusmiljö - och våra organ. Problemet är troligen störst i offentliga lokaler där ventilationen inte underhålls på ett korrekt sätt, men nanopartiklar finns även i våra bostäder, säger Anders Hedström.

– Partiklarna bidrar dessutom till global uppvärmning eftersom de binder stor solvärme och även reflekterar tillbaka värmen mot jorden. Det finns således många anledningar till att ta god ventilation på stort allvar.

Under Almedalsveckan kan du höra Anders Hedström tala på temat:

”Vilka risker finns det med dålig inomhusluft och hur kan vi förbättra den?”

Onsdag 4 juli kl. 10:00-10:30

Torsdag 5 juli kl. 14:00-14:30

Fredag 6 juli kl. 14:00-14:30

Plats: Holmen, 300 meter sydväst om Almedalen. Zeppelinaren i luften: ”Vår framtid hänger i luften” visar vägen.

Vill Du lära dig mer om ventilation?
Träffa en personlig ventilationscoach och gå vår ventilationsskola på 20 minuter.

För mer information kontakta:

Britta Permats, vd Svensk ventilation Tel. 070-834 39 89   

Anders Hedström, IAQ Manager Camfil Tel. 070-540 49 77

Taggar:

Om oss

Svensk Ventilation är branschorganisationen för tillverkare, grossister och installationsföretag inom ventilationssektorn med cirka 100 medlemsföretag och sysslesätter cirka 10000 medarbetare. Vårt gemensamma mål är att arbeta för ett bättre inneklimat.

Media

Media

Snabbfakta

Svensk Ventilation representerar cirka 100 ventilationsföretag - såväl tillverkare som installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter.
Twittra det här

Citat

– Man måste ventilera och filtrera annars kommer våra organ inte att orka med belastningen.
Anders Hedström, IAQ Manager