Sista dag för teckning av aktier i Svenska Aerogel Holding AB med stöd av teckningsoptioner serie 1

Report this content

Notera att sista dag för teckning är 27 mars 2021, vilket i praktiken betyder fredag 26 mars för de flesta finansiella institut.

En teckningsoption (TO1) ger rätt att teckna en ny aktie för 0,58 kr. Personer ur styrelse och ledning samt aktieägare kommer att nyttja sammanlagt 1 634 653 teckningsoptioner genom teckningsförbindelse-avtal. 

Svenska Aerogel erbjuder banbrytande materiallösningar med Quartzene som skapar värde och påverkar omvärlden. Tor Einar Norbakk, vd förklarar:

- Alla industrier har ett stort behov av en mer hållbar framtid. Det är en pågående förändring,  vår drivkraft och samtidigt vår affär. Quartzene tillför avgörande hållbara egenskaper i en slutprodukt, t ex förbättras isoleringen mot värme, kyla, ljud och brand; samtidigt som vikten minskar.

Den kommersiella potentialen är nästintill oändlig och nu växlar Svenska Aerogel upp kommersialiseringstakten.

- Bygg och fastighet är det segment där vi förväntar oss en snabb expansion de kommande åren, men vi tror starkt på potentialen i alla våra utvalda segment, säger Tor Einar Norbakk.

 Lyssna på presentationen från 10 mars då Tor Einar Norbakk deltog i Nordens största digitala investerarträff aktieportfoljen-live-10-mars-2021.

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel, 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom segmenten; transport, processindustri, papper&massa samt och bygg&fastighet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99. Informationen lämnades, genom Vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 25 mars kl. 18:00.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Bygg och fastighet är det segment där vi förväntar oss en snabb expansion de kommande åren, men vi tror starkt på potentialen i alla våra utvalda segment
Tor Einar Norbakk, vd