Citat

Vi får mycket positiv feedback från kunder som fått möjlighet att testa Quartzene med den nya tekniken.  Materialet är lättare att hantera och tillåter högre inblandningsgrad, vilket ytterligare ökar isoleringseffekten i slutprodukten
Sara Wengström, Account Manager
Vi tackar garanterna för förtroendet att välja aktier i Svenska Aerogel som ersättning för garantiåtagandet i emissionen . Det minskar de totala kostnaderna för genomförandet med ca 1 MSEK.
Tor Einar Norbakk, vd
Jag vill rikta ett stort tack till våra aktieägare, både befintliga och nytillkomna, för det fortsatta förtroendet vi fått. Vi ser tydligt att det vi kan åstadkomma med vår innovation i form av hållbara lösningar för industrier ligger helt rätt i tiden, och det tror vi har bidragit starkt till det stora intresse som finns för att investera i Svenska Aerogel.
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Den stora investeringen för att öka kapaciteten i fabriken är i hamn och sätter oss på kartan. Med den här emissionslikviden ökar vi nu våra insatser inom försäljning och marknadsföring av Quartzene. VI fortsätter utveckla produktionskapaciteten i Gävle till nästa nivå och förbereder för modulbaserad tillverkning på plats hos större volymkrävande kunder.
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Vår innovation ligger i den unika bindemedelsformuleringen tillsammans med Quartzene som möjliggör ett enkelt applicerbart, hållbart, tjockt ytskikt med utmärkta egenskaper. Vi ser en stor potential för denna produkt både inom industriella och arkitektoniska applikationer och ser fram emot ett fruktbart samarbete med Svenska Aerogel
Ray Chung, Vd och grundare Rayoung Chemtech Inc.
Det är forskningen, med Christer Sjöström i täten, som tagit Svenska Aerogel till där vi är idag. Vi har stor respekt för hans engagemang och kompetens som byggt en stark kunskapsgrund för bolaget. Svenska Aerogel har utvecklats från att vara ett rent forskningsbolag till att nu vara inne i ett expansivt skede med fullt fokus på att bli en kommersiell industri. Vår kompetens inom materialteknik är efterfrågad och utgör ett viktigt stöd i pågående utvecklingsarbeten hos kunder runt om i världen.
Per Nordberg, ordförande Svenska Aerogel Holding AB
Nu kan vi öka effektiviteten och samtidigt värna om miljön. Det är precis det vi erbjuder våra kunder som integrerar Quartzene i sina lösningar. Vi har hållbarhet med oss i hela kedjan.
Kalle Gustafsson, processingenjör Svenska Aerogel
Ett framgångsrikt förbättringsarbete är en god investering och vi ser till att möta de miljö- och lagkrav som ställs idag och förbereder oss för de som kommer. För att uppnå en hållbar utveckling krävs att vi använder resurser på ett förnuftigt sätt för framtida generationer.
Nestor Wallberg, produktionschef Svenska Aerogel
Det här är ett viktigt steg för bolaget och vi ser fram emot givande och viktiga diskussioner med potentiella partners och kunder den närmaste tiden.
Tor Einar Norbakk, vd
Vi är mycket nöjda med att målet nu är så nära. Vi bygger något som ingen annan någonsin gjort och hela processen är unik.
Nestor Wallberg, produktionschef
De arbetar med flera intressanta applikationer och vi ser verkligen fram emot att kunna berätta mer när de nya produkterna är färdiga för lansering av slutkund. Det är en tidskrävande och också konfidentiell process som pågår där vi måste respektera slutkundens konkurrenssituation
Tor Einar Norbakk, vd
Nu har vi alla delar för att kunna bygga en fullständig produktionsanläggning
Nestor Wallberg, produktionschef
Svenska Aerogel är ett bolag i teknologisk framkant och är i en mycket spännande fas i övergången från utveckling till produktion och kommersialisering. Jag ser fram emot att kunna stötta bolaget i dess nästa steg i utvecklingen.
Gert Sköld, tillträdande CFO
Vi är mycket glada att få välkomna Gert till Svenska Aerogel. Hans erfarenhet från tillverkningsindustri, globala verksamheter samt att leda och motivera medarbetare kommer att vara mycket viktigt för vår vidare framgång och tillväxt.
Tor Einar Norbakk, vd
Det här är ett lysande exempel på hur marknaden driver fram innovativa lösningar. Efterfrågan på den här typen av produkter är stor och vi är förstås glada över den här framgången för vårt team. Vi har lyckats förena innovation och samarbete i vårt nätverk. Det här ser vi som ett erkännande av produkten och nu kan vi bidra med det som marknaden i Nederländerna och resten av världen behöver
Tor Einar Norbakk, vd
Detta resultat är uppmuntrande, men vad som händer efter det här är avgörande. Vi har sett bra lösningar med stor potential och de 40 tävlingsbidragen visar hur viktigt denna utmaning är.
Diederik Samsom, ordförande i juryn för ”The Insulation Challenge”
Vi har ett bra samarbete med Novcoat och det är glädjande att det nu börjar röra på sig hos några av de tillverkare som finns i nätverket. De produkter som kommer fram här är viktiga energibesparande lösningar som vi säkert kommer att se mer av framöver.
Tor Einar Norbakk, vd
Tävlingen har medfört intressanta möten med innovatörer och branschfolk. Det är mycket tydligt att synergieffekter kan uppnås genom att kombinera Quartzene med deras produkter. Nu är det spännande att vara med i finalomgången
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Vi strävar efter att hitta nya applikationer där Quartzene kommer till nytta och vi vet idag att Quartzene är ett effektivt filtermedium som kan anpassas för att fånga specifika oönskade molekyler i luften och kan därmed förlänga hållbarheten för frukt och grönt
Tor Einar Norbakk, vd
Vi tar emot uppföljningsorder från kunder för första gången vilket betyder att marknadsintroduktion har kommit igång med färdiga produkter på marknaden.
Tor Einar Norbakk, vd
Det är glädjande med det intresse som visats och nu har vi fått förutsättningarna för att jobba vidare med utbyggnaden av Master Pilot Plant och kommersialiseringen av Quartzene. Jag vill tacka alla investerare för förtroendet.
Tor Einar Norbakk, vd
Flera av våra återförsäljares kundprojekt har nu genomfört storskaliga pilotprojekt och vi förväntar oss att några av dem kommer att leda till kommersiella produkter. Vi arbetar nära våra återförsäljare för att säkerställa att efterfrågan ligger i fas med uppskalningen av vår produktionskapacitet.
Roland Ek, produktchef
Mångsidigheten i Quartzene blev väldigt tydlig i alla dessa möten med innovatörer och utvecklare av nya förbättrade produkter. Mindre materialförbrukning och energibesparingar är högaktuella krav från industrier och Quartzene kan vara lösningen
Tor Einar Norbakk, vd
- Det är glädjande för oss att Ekomarine nu får ett avgörande genombrott och får ut produkten i JULAS stora butiksnätverk. Vi önskar dem lycka till med den kommande säsongens försäljning och ser möjligheten att fler båtägare får tillgång till en miljötrygg båtbottenfärg
Tor Einar Norbakk, vd
Vi upplever en ökad efterfrågan på Quartzene i större volymer och en utökning av produktionskapaciteten är nödvändig. Steg 1 i uppbyggnadsplanen kommer att vara klar i juli 2019 och ger oss möjlighet att producera 225 ton per år. Den fortsatta planen är att bygga ytterligare tre modulbaserade produktionslinor om 225 ton/modul för att täcka efterfrågan. Målet är att år 2020 uppnå en kapacitet om 1 000 ton/år
Tor Einar Norbakk, vd
Det finns enormt stora möjligheter Quartzene - och vi har bara skrapat på ytan! Effekterna som Quartzene tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som t ex bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar.
Tor Einar Norbakk, vd
Svenska Aerogel är i en fas där vi både måste bromsa och gasa samtidigt. Därför har vi gjort en översyn av samtliga kostnader och skurit bort det som inte är nödvändigt för en snabb expansion av försäljningsaktiviteter och produktion
Tor Einar Norbakk, vd
- Vi är så flexibla att vi kan täcka marknadens behov genom att skräddarsy produktionsmodulerna och placera dem på kundernas anläggningar i framtiden.
Tor Einar Norbakk, vd
Vi är övertygade om att Quartzene bidrar och att detta användningsområde kommer att bli givande. Samarbetet med Barozzi fördjupas därför och vi satsar på att ta en del av denna växande marknad. Vårt nätverk av distributörer och industriella kontakter bearbetas nu för att identifiera relevanta projekt som kan kopplas direkt till Barozzi
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Vi är övertygade om att Quartzene bidrar och att detta användningsområde kommer att bli givande. Samarbetet med Barozzi fördjupas därför och vi satsar på att ta en del av denna växande marknad. Vårt nätverk av distributörer och industriella kontakter bearbetas nu för att identifiera relevanta projekt som kan kopplas direkt till Barozzi.
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Quartzene, Svenska Aerogels patenterade material, kan användas i en mängd olika applikationer. Genom ett framgångsrikt och nära samarbete med EkoMarine har vi gjort en specialanpassning som starkt bidrar till den uppnådda effekten i båtbottenfärgen NFGN. Vi är mycket glada åt den positiva respons som nu redovisas, och hoppas att fler båtägare ska ta steget mot en miljöanpassad produkt.
Roland Ek, produktchef Svenska Aerogel
Jag gillar att bygga team samt leda detta mot ett uppsatt mål. Och här är målet tydligt. - Vi ska få världen att upptäcka vad man kan göra med vårt material Quartzene
Tor Einar Norbakk, vd
Flera av de företag som gjort provbeställningar har eller kommer snart att ha utvecklat kommersiella produkter.
Anders Lundström, avgående vd
Jag gillar att bygga team samt leda detta mot ett uppsatt mål. Och här är målet tydligt. - Vi ska få världen att upptäcka vad man kan göra med vårt material Quartzene
Tor Einar Norbakk, vd
Flera av de företag som gjort provbeställningar har eller kommer snart att ha utvecklat kommersiella produkter.
Anders Lundström, avgående vd
Det är glädjande att vi ser ytterligare tillämpningar inom affärsområdet Färg och Ytskikt. Det finns en stor potential inom tryckbarhet och vi ser ett flertal områden där möjligheten att sälja betydande mängder Quartzene finns
Anders Lundström, vd
Till exempel när det gäller filtrering av formaldehyd så börjar vi närma oss en färdig produkt som bygger på denna egenskap. Quartzene kan också användas för att filtrera bort etylen och därmed kraftigt förlänga lagringstiden för frukt och grönt, något som till exempel kylskåpstillverkare visat starkt intresse för.
Anders Lundström, vd
Det är viktigt och helt naturligt steg att nu lämna över ordförandeklubban till en professionell ordförande som kan ta bolaget till nästa nivå. Våra affärsmål är ambitiösa med ett starkt fokus på lönsamhet och då krävs ett kraftigt driv i ett välorganiserat professionellt styrelsearbete
Christer Sjöström, styrelseordförande
- Vi ser en betydande potential för vår kraftigt vattenavstötande Quartzene
Anders Lundström, vd
Jag vill först tacka Anders Lundström för hans viktiga roll i uppbyggnaden av Svenska Aerogel och beklagar att han lämnar. Samtidigt välkomnar vi Tor Einar Norbakk som har en mycket bra bakgrund för att leda Svenska Aerogel i vår fortsatta utveckling. Vi bygger nu upp en omfattande produktionsapparat för att kunna ta tillvara det stora globala intresse som finns för Quartzene - vår mycket starka version av aerogel
Christer Sjöström, styrelseordförande och grundare
Det har varit intensiva och roliga år. Jag är mycket stolt över vad teamet på Svenska Aerogel och jag åstadkommit tillsammans. Då bolaget lämnar startupfasen och går över till att bli ett producerande industriföretag är det naturligt med ett annat ledarskap
Anders Lundström,vd
Nu består styrelsen av två erfarna personer av internationella affärer och processindustri (tidigare ledamoten Peter Sandberg och tillträdande Erik Olsson) och Mårten Hellberg som driver ett snabbväxande företag inom kemisektorn. Dessa tre externa styrelseledamöter kompletterar varandra och ger god kompetensgrund för Svenska Aerogels tillväxt
Christer Sjöström, styrelseordförande
Svenska Aerogel är i en fas där vi i snabb takt utvecklas från att vara ett utvecklingsbolag till att gå in en kommersiell fas. Något som kräver ökad fokus på försäljning och tillverkning för att på bästa sätt tillvara ta de stora globala intresse som finns för vår marknadsledande version av aerogel – Quartzene®. Här fyller Nestor Wallberg en nyckelfunktion,
Anders Lundström, vd
Intresset för vårt material är mycket stort med bland annat 150 tillverkare och distributörer som befinner sig i en tidig försäljningsfas av Quartzene. Det behövs stöd för att ta tillvara det stora intresset och att ta dessa in i en kommersiell fas. Detta har Roland Ek en perfekt bakgrund för att lyckas med.
Anders Lundström
För de som testar vårt material blir det snabbt tydligt att vår version av aerogel är ledande på marknaden
Anders Lundström, vd
Det har varit ett spännande och givande första år som noterat företag. Under 2017 ökade vi dramatiskt vår marknadsnärvaro i Europa och Asien och vi förbereder nu en introduktion på den amerikanska marknaden.
Anders Lundström, vd
Jag tycker allt känns positivt, bolaget utvecklas i rätt riktning och vi bör se en kraftigt ökad orderingång under 2018.
Anders Lundström, vd
Det har varit ett spännande och givande första år som noterat företag. Under 2017 ökade vi dramatiskt vår marknadsnärvaro i Europa och Asien och vi förbereder nu en introduktion på den amerikanska marknaden.
Anders Lundström, vd
Jag tycker allt känns positivt, bolaget utvecklas i rätt riktning och vi bör se en kraftigt ökad orderingång under 2018.
Anders Lundström, vd
Vi ser en stor kommersiell potential för termiskt isolerande puts som innehåller Quartzene. Barozzi har i ett lyckat utvecklingsprojekt tagit fram en lösning som nu kan lanseras i södra Europa och vi kommer att följa den med stort intresse
Anders Lundström, vd