Citat

Vi är tacksamma för det starka stöd vi får från investerare och fortsätter enligt vår plan för att gå vidare med vår tillväxtresa
Tor Einar Norbakk, vd
Vi har fler av våra viktiga kunder på plats och jag ser verkligen fram emot att få möta dem. Viktigt för oss även att knyta nya affärskontakter och presentera oss för de stora färgtillverkare som deltar i mässan. Vi vet att de är intresserade av Quartzene för bl a Cool Roof lösningar.
Joakim Wanner, försäljningschef Svenska Aerogel
Vår strategi är rätt och vi är säkra på att snöbollen har börjat rulla. Vi vet att vår produkt fungerar och vilka kunder som har möjlighet att nyttja den optimalt.  De större kunder vi jobbar med matchar vår strategi och de finns i samtliga faser i affärscykeln, från utveckling till att närma sig expansion. Nu är det viktigt att vi är uthålliga och fortsätter enligt plan
Vd Tor Einar Norbakk
Det är spännande att få ansluta till Svenska Aerogel.  Jag är övertygad om att Quartzene har en viktig roll att spela för hållbarhet, till exempel med energibesparingar och brandsäkerhet
Joakim Wanner, Sales Director Svenska Aerogel
​ Vi är väldigt glada över att välkomna Joakim, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel. Han har den erfarenhet och kompetens som behövs för att fortsätta utveckla våra affärer med Quartzene och vi har ett mycket intressant år framför oss. Det senaste året har bolaget utvecklat försäljningsnätverket och stärkt samarbeten med kunder. Det har ​gett resultat och vi förväntar oss en fortsatt god tillväxt. ​
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Som ordförande i bolaget sedan 2019, ser jag att bolaget befinner sig i en mycket intressant utvecklingsfas.  Med stark distributionsbas och hög produktionskapacitet kan Svenska Aerogel intensifiera sina marknadsinsatser.
Per Nordberg, styrelseordförande Svenska Aerogel Holding AB
Våra distributörer har jobbat mycket bra under 2021 och skapat nya kunder och möjligheter för Quartzene i nya applikationer.  Flera kunder, både från distributörsidan och direkta kunder, är nu i uppskalningsfasen och flera mindre order från dessa kunder har mottagits för att förbereda produktionstester.
Marco Mayor, säljchef Svenska Aerogel
Det är nu som de större bolagen verkligen har fått fart i sin produktutveckling med Quartzene och går vidare till nästa fas ”scale-up.” Vår tillväxtstrategi att ​erbjuda bästa möjliga stöd till våra kunder i deras utvecklingsarbete är framgångsrik och den ska fortsätta.
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Nu har vi kunder som etablerat sig i en ny fas i affärsutvecklingen. Vi fortsätter stödja dem med vår teknik och kompetens för att ta dem hela vägen till kommersialisering samtidigt som vi avser att öka vår närvaro på marknaden med marknadsförings- och försäljningsinsatser.
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Vi ser en ökning av kunder i fasen Pilot / Ramp up, vilket betyder att kunden har en godkänd certifierad produkt med Quartzene och därmed avslutat utvecklingsfasen. Nu går kunderna vidare med större tester i pilotanläggningar och provkörningar i produktionen.
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Tre lyckade serier av teckningsoptioner är genomförda, och vi är mycket tacksamma för det förtroende investerare fortsätter att visa oss. Vi fortsätter arbeta hårt och stärker vår tillväxtresa.
Tor Einar Norbakk, vd
Jag skulle aldrig jobba för ett företag som inte tar hållbarhet på allvar
Pernilla Ståhle, Utvecklingschef Svenska Aerogel
Vi ser stor potential i Europa/DACH området och vår närvaro på plats med en erfaren representant är viktig för att stärka bolagets affärer.
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Våra distributörer gör ett mycket bra arbete med att göra Quartzene känt för tillverkande industrier i världen. Idag knöt vi ytterligare en till vårt försäljningsnätverk som kommer att kunna bidra till vår tillväxt. Det är stor potential i de tempererade delarna av världen för att utveckla hållbara lösningar och spara energi.  Det handlar om att isolera mot värme, vilket är en av effekterna med Quartzene som tillsats
Tor Einar Norbakk, vd
De förutsättningar vi har idag är avsevärt mycket bättre än de vi hade 2019. Vi har flyttat bolaget från forskning till ett tillverkande marknadsinriktat bolag och bolaget har kommit långt.
Per Nordberg, styrelseordförande Svenska Aerogel
Vi har en excellent produkt, och jag tror att vi inom en snar framtid kommer att kunna visa att vi flyttat fram våra marknadspositioner.
Per Nordberg, styrelseordförande Svenska Aerogel
Vi har just nu 12 distributörer över hela världen som ger oss tillträde till industrier med stor potential för vårt material Quartzene.
Marco Mayor, försäljningschef Svenska Aerogel
Vi avslutar kvartalet med en orderstock för 2021 som är större än den totala faktureringen 2020.
Tor Einar Norbakk, vd
Mycket roligt att det börjar lossna för Van Horn Metz i USA. Detta är den största ordern från dem och är ett resultat av ett långsiktigt samarbete. Det visar också att vi har en strategi som fungerar med att använda distributörer som vår förlängda arm till kunderna. De tar tekniken till marknaden och ger kunden det de behöver.
Tor Einar Norbakk, Vd
Vi är tacksamma för det starka stöd vi får från investerare och fortsätter enligt vår plan för att nå inbrytning på marknaden 2021
Tor Einar Norbakk, vd
Bygg och fastighet är det segment där vi förväntar oss en snabb expansion de kommande åren, men vi tror starkt på potentialen i alla våra utvalda segment
Tor Einar Norbakk, vd
Jag ser ivrigt fram mot att få vara delaktig i att förverkliga den potential som jag tror finns i Svenska Aerogel från ett såväl hållbarhets- som lönsamhetsperspektiv, och jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet från svensk basindustri.
Petra Einarsson
Jag har ett starkt intresse och stort förtroende för Svenska Aerogel och den potential som Quartzene innebär, att kunna minska vårt klimatavtryck och skapa en hållbar värld. Företaget går från klarhet till klarhet och jag ser fram emot att bidra på denna resa. Jag hoppas att främst kunna bidra med min internationella erfarenhet inom strategi, intern kontrollstyrning och hantering av företag i olika stadier av livscykeln.
Jim Wennerlid
Jag är mycket positiv till den entusiasm och den tilltro dessa nya partners visar för Quartzene. Distributörerna är vår förlängda arm till marknaderna och erbjuder kompetens och service som bidrar till framgång för våra kunder och för oss.
Marco Mayor, försäljningschef Svenska Aerogel
Uppgången började i slutet av förra året och vi tar regelbundet emot order som ökar i volym. Det är förstås positivt för oss och handlar om att våra kunder når framgångar i sina utvecklingsarbeten.
Tor Einar Norbakk, vd
Efterfrågan på de lösningar som Quartzene erbjuder ökar ständigt och inom Bygg & fastighet erbjuder vi bl a lösningar för klimatrenoveringar av fastighetsbestånd där stora satsningar krävs för att nå hållbarhetsmålen.
Tor Einar Norbakk, vd
Vi är glada att välkomna Pernilla Ståhle till Svenska Aerogel. Hon har värdefull erfarenhet från industrier där intresset för Quartzene är stort.
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Svenska Aerogel har enorm marknadspotential och befinner sig i en mycket intressant expansiv fas. Svenska Aerogels produkt Quartzene är ett nytt, modernt material med många användningsområden, och som dessutom bidrar till en hållbar framtid. Det betyder mycket för mig och känns självklart att bli engagerad i.
Pernilla Ståhle
Jag vill rikta ett stort tack till våra aktieägare, både befintliga och nytillkomna, för det fortsatta förtroendet vi fått. Vi ser tydligt att det vi kan åstadkomma med vår innovation i form av hållbara lösningar för industriella slutprodukter ligger helt rätt i tiden, och det tror vi har bidragit starkt till det stora intresse som finns för att investera i Svenska Aerogel. Hållbarhet är ett ledord i vår organisation och det globala behovet för hållbara lösningar är fortsatt drivkraften för Svenska Aerogel.
Tor Einar Norbakk, vd
Med den här emissionslikviden ökar vi nu våra insatser inom försäljning och marknadsföring av Quartzene för att fortsätta utöka Svenska Aerogels organisation och aktiviteter för att nå inbrytning på marknaden 2021. Vi fortsätter kapitalisera på den befintliga produktionskapaciteten i Gävle genom att även utöka insatserna med att erbjuda support med omfattande applikationskunskap och teknisk kompetens riktat direkt till kund.
Tor Einar Norbakk, vd
- Vi är mycket glada för samarbetet med Svenska Aerogel och hoppas att vår produkt kommer att ha en stor framgång på marknaden då den möter samtliga miljökrav som ställs på den här typen av produkter
Olivier Belloeuvre,  La Celtique
Vi får mycket positiv feedback från kunder som fått möjlighet att testa Quartzene med den nya tekniken.  Materialet är lättare att hantera och tillåter högre inblandningsgrad, vilket ytterligare ökar isoleringseffekten i slutprodukten
Sara Wengström, Account Manager
Vi tackar garanterna för förtroendet att välja aktier i Svenska Aerogel som ersättning för garantiåtagandet i emissionen . Det minskar de totala kostnaderna för genomförandet med ca 1 MSEK.
Tor Einar Norbakk, vd
Jag vill rikta ett stort tack till våra aktieägare, både befintliga och nytillkomna, för det fortsatta förtroendet vi fått. Vi ser tydligt att det vi kan åstadkomma med vår innovation i form av hållbara lösningar för industrier ligger helt rätt i tiden, och det tror vi har bidragit starkt till det stora intresse som finns för att investera i Svenska Aerogel.
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Den stora investeringen för att öka kapaciteten i fabriken är i hamn och sätter oss på kartan. Med den här emissionslikviden ökar vi nu våra insatser inom försäljning och marknadsföring av Quartzene. VI fortsätter utveckla produktionskapaciteten i Gävle till nästa nivå och förbereder för modulbaserad tillverkning på plats hos större volymkrävande kunder.
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Vår innovation ligger i den unika bindemedelsformuleringen tillsammans med Quartzene som möjliggör ett enkelt applicerbart, hållbart, tjockt ytskikt med utmärkta egenskaper. Vi ser en stor potential för denna produkt både inom industriella och arkitektoniska applikationer och ser fram emot ett fruktbart samarbete med Svenska Aerogel
Ray Chung, Vd och grundare Rayoung Chemtech Inc.
Det är forskningen, med Christer Sjöström i täten, som tagit Svenska Aerogel till där vi är idag. Vi har stor respekt för hans engagemang och kompetens som byggt en stark kunskapsgrund för bolaget. Svenska Aerogel har utvecklats från att vara ett rent forskningsbolag till att nu vara inne i ett expansivt skede med fullt fokus på att bli en kommersiell industri. Vår kompetens inom materialteknik är efterfrågad och utgör ett viktigt stöd i pågående utvecklingsarbeten hos kunder runt om i världen.
Per Nordberg, ordförande Svenska Aerogel Holding AB
Nu kan vi öka effektiviteten och samtidigt värna om miljön. Det är precis det vi erbjuder våra kunder som integrerar Quartzene i sina lösningar. Vi har hållbarhet med oss i hela kedjan.
Kalle Gustafsson, processingenjör Svenska Aerogel
Ett framgångsrikt förbättringsarbete är en god investering och vi ser till att möta de miljö- och lagkrav som ställs idag och förbereder oss för de som kommer. För att uppnå en hållbar utveckling krävs att vi använder resurser på ett förnuftigt sätt för framtida generationer.
Nestor Wallberg, produktionschef Svenska Aerogel
Det här är ett viktigt steg för bolaget och vi ser fram emot givande och viktiga diskussioner med potentiella partners och kunder den närmaste tiden.
Tor Einar Norbakk, vd
Vi är mycket nöjda med att målet nu är så nära. Vi bygger något som ingen annan någonsin gjort och hela processen är unik.
Nestor Wallberg, produktionschef
De arbetar med flera intressanta applikationer och vi ser verkligen fram emot att kunna berätta mer när de nya produkterna är färdiga för lansering av slutkund. Det är en tidskrävande och också konfidentiell process som pågår där vi måste respektera slutkundens konkurrenssituation
Tor Einar Norbakk, vd
Nu har vi alla delar för att kunna bygga en fullständig produktionsanläggning
Nestor Wallberg, produktionschef
Svenska Aerogel är ett bolag i teknologisk framkant och är i en mycket spännande fas i övergången från utveckling till produktion och kommersialisering. Jag ser fram emot att kunna stötta bolaget i dess nästa steg i utvecklingen.
Gert Sköld, tillträdande CFO
Vi är mycket glada att få välkomna Gert till Svenska Aerogel. Hans erfarenhet från tillverkningsindustri, globala verksamheter samt att leda och motivera medarbetare kommer att vara mycket viktigt för vår vidare framgång och tillväxt.
Tor Einar Norbakk, vd
Det här är ett lysande exempel på hur marknaden driver fram innovativa lösningar. Efterfrågan på den här typen av produkter är stor och vi är förstås glada över den här framgången för vårt team. Vi har lyckats förena innovation och samarbete i vårt nätverk. Det här ser vi som ett erkännande av produkten och nu kan vi bidra med det som marknaden i Nederländerna och resten av världen behöver
Tor Einar Norbakk, vd
Detta resultat är uppmuntrande, men vad som händer efter det här är avgörande. Vi har sett bra lösningar med stor potential och de 40 tävlingsbidragen visar hur viktigt denna utmaning är.
Diederik Samsom, ordförande i juryn för ”The Insulation Challenge”
Vi har ett bra samarbete med Novcoat och det är glädjande att det nu börjar röra på sig hos några av de tillverkare som finns i nätverket. De produkter som kommer fram här är viktiga energibesparande lösningar som vi säkert kommer att se mer av framöver.
Tor Einar Norbakk, vd
Tävlingen har medfört intressanta möten med innovatörer och branschfolk. Det är mycket tydligt att synergieffekter kan uppnås genom att kombinera Quartzene med deras produkter. Nu är det spännande att vara med i finalomgången
Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel
Vi strävar efter att hitta nya applikationer där Quartzene kommer till nytta och vi vet idag att Quartzene är ett effektivt filtermedium som kan anpassas för att fånga specifika oönskade molekyler i luften och kan därmed förlänga hållbarheten för frukt och grönt
Tor Einar Norbakk, vd