Svenska Aerogel Holding AB avslutar inlösen av teckningsoptioner serie 1 och förstärker kassan med 6,5 msek

Report this content

Den första av tre serier teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i Svenska Aerogel Holding AB avslutades 27 mars och bolaget tillförs 6,5 msek. Antal aktier ökade med 11 209 409.

Teckningsoptioner av serie TO1 var den första av tre som under 2021 kunde inlösas till aktier i Svenska Aerogel. Kursen för TO1 sattes till 0.58kr och teckningsgraden blev 95%. Totalt tecknades 11 209 409 nya aktier. Svenska Aerogel förstärker därmed kassan med ca 6,5 msek före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Svenska Aerogel Holding AB att öka med 11 209 409 och uppgå till 126 448 652. Aktiekapitalet kommer att öka med 560 470,45 och uppgå till 6 322 432,60.

Innehavare av teckningsoptioner i serie TO2 och TO3 kommer att erbjudas nyteckning av aktier I juni resp sept. Kursen kommer att sättas till 70% av genomsnittskurs framtagen enligt specifikation. Dessa teckningsoptioner är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer här: https://www.aerogel.se/investerare-media/aktien/teckningsoptioner-villkor/

- Vi är tacksamma för det starka stöd vi får från investerare och fortsätter enligt vår plan för att nå inbrytning på marknaden 2021. Tor Einar Norbakk, Vd.

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel, 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom segmenten; transport, processindustri, papper&massa och bygg&fastighet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99. Informationen lämnades, genom Vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 30 mars kl. 18:00.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är tacksamma för det starka stöd vi får från investerare och fortsätter enligt vår plan för att nå inbrytning på marknaden 2021
Tor Einar Norbakk, vd