Svenska Aerogel Holding AB avslutar inlösen av teckningsoptioner serie 2 och förstärker kassan med ca 6,9 msek.

Report this content

Den andra av tre serier teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i Svenska Aerogel Holding AB avslutades 26 juni och bolaget tillförs ca 6,9 msek. Antal aktier ökar med 10 750 828.

Teckningsoptioner av serie TO2 var den andra av tre som under 2021 kunde inlösas till aktier i Svenska Aerogel. Kursen för TO2 sattes till 0,64 kr och teckningsgraden blev 91%. Totalt tecknades 10 750 828 nya aktier. Svenska Aerogel förstärker därmed kassan med ca 6,9 msek före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Svenska Aerogel Holding AB att öka med 10 750 828 och uppgå till 137 199 480.  Aktiekapitalet kommer att öka med 537 541,40 och uppgå till 6 859 974.

Innehavare av teckningsoptioner i serie TO3 kommer att erbjudas nyteckning av aktier i september. Kursen kommer att sättas till 70% av genomsnittskurs framtagen enligt specifikation Läs mer här: https://www.aerogel.se/investerare-media/aktien/teckningsoptioner-villkor/

- Detta var det andra tillfället i år för optionsinnehavare att utöka sitt ägande i Svenska Aerogel till ett rabatterat pris. I september är det inlösen av TO3. Fram till dess bedrivs handel i TO3 på Nasdaq First North Growth Market.  Vi tackar för fortsatt visat förtroende och önskar en fin sommar. Tor Einar Norbakk, Vd.

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel, 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom segmenten; transport, processindustri, papper&massa och bygg&fastighet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99. Informationen lämnades, genom Vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 29 juni kl 17:00.

Prenumerera

Dokument & länkar