Svenska Aerogel Holding AB:s företrädesemission registrerad hos bolagsverket

Bolagsverket har den den 8 maj registrerat Svenska Aerogels företrädesemission vilket innebär att handeln i Svenska Aerogel Holding BTA stoppas med sista handelsdag 2019-05-14. Omvandling till aktier sker 2019-05-16 och de nya aktierna finns på vp-konto 2019-05-20.

Företrädesemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 26 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 105 %.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i Bolaget ökar med 17 863 203 och uppgår nu till 44 658 008. Aktiekapitalet ökar med 893 160,15 SEK och uppgår till 2 232 900,40 SEK.

Rådgivare i emissionen

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Törngren Magnell KB har agerat legal rådgivare och Eminova Fondkommission AB har varit emissionsinstitut.

För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 08:00 CEST.

Om oss

Svenska Aerogel tillverkar en unik produkt Quartzene® - Next Generation Aerogel. Quartzene används för att förbättra material på olika sätt - och t o m ge helt nya egenskaper. Genom att tillsätta Quartzene blir slutprodukten effektivare, det går åt mindre material, vikten minskas, plast kan ersättas och i flera led sparas energi. Svenska Aerogel bidrar till att industrier kan utveckla nya produkter med egenskaper som formar framtiden till att vara mer hållbar. Svenska Aerogels koncept för tillverkning av Quartzene är unikt och adresserar hållbarhet i flera led. För att framställa Quartzene används naturliga resurser - Kisel, vatten och energi i en patenterad grön process. Tillverkningen är designad i moduler för att kunna sättas upp hos kund eller i kundtäta områden. Svenska Aerogel har gått från forskning, via start-up på väg mot scale-up. Idag har bolaget en plattform som lyfter till Svenska Aerogel 2.0 där den ökade produktionskapaciteten kvalificerar bolaget till att vara en industriell partner. Fokus idag är marknadssegmenten fordon, processindustri, papper och massa samt fastighet och byggnadsindustri. Bolaget har format en kundanpassad organisation med utökad support, internationell expertis och utökat samarbete med distributörer. Syftet är lansering av nya produkter med Quartzene inom utvalda segment.

Prenumerera

Media

Media