Svenska Aerogel offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO1

Report this content

Svenska Aerogel Holding AB (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) har den 15 mars 2021 fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 (”Teckningsoptionerna”). Nyttjandekursen uppgår till 0,58 SEK per ny aktie som tecknas med stöd av en (1) teckningsoption av serie TO1. Nyttjandekursen motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 2 mars 2021 till och med den 13 mars 2021.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 6,8 MSEK före emissionskostnader. Inför den stundande nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna har Svenska Aerogel erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande sammanlagt cirka 44 procent.

Villkor för Teckningsoptionerna

  • Svenska Aerogels teckningsoptioner av serie TO1 emitterades i samband med Bolagets företrädesemission innan årsskiftet.
  • Varje teckningsoption av serie TO1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 2 mars 2021 till och med den 13 mars 2021.
  • Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna under perioden 16 mars 2021 till 27 mars 2021.

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och TM & Partners agerar legal rådgivare. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information: aerogel.se

Tor Einar Norbakk, VD Svenska Aerogel, 070 616 0867, toreinar.norbakk@aerogel.se

Per Nordberg, Styrelseordförande Svenska Aerogel, 070 234 0095, mail@pernordberg.se

Quartzene – Next Generation Aerogel

Svenska Aerogel tillverkar och marknadsför nanomaterialet Quartzene®, ett mångsidigt insatsmaterial som används för att effektivisera och tillföra nya egenskaper i en slutprodukt. Genom tillsats av Quartzene kan isolering mot värme, kyla, ljud och brand förbättras i en rad olika material och slutprodukter för användning inom olika segment. Den förbättrade isoleringseffekten syftar till att spara energi i flera led, minska materialförbrukning, minska vikten, byta ut olja och plast samt öka säkerheten – ofta bidrar Quartzene till en kombination av dessa. I grunden handlar det om att utveckla hållbara lösningar i produkter med minsta möjliga avtryck på miljön. Svenska Aerogels vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom segmenten; transport, processindustri, massa-och pappersindustri och fastighets- och byggindustri. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades genom VD Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande den 15 mars kl. 17:15 CEST.

Prenumerera

Dokument & länkar