Sifo-undersökning: Majoritet av stockholmarna är negativa till Stureplanerna

Idag publicerar Kantar Sifo en opinionsundersökning om Stureplanerna - de omdebatterade planerna på att riva och bygga om stora delar av Sturegallerian och Stureplanskvarteret. Undersökningen visar att cirka 75% av stockholmarna känner till Stureplanerna och att av dessa så är det en majoritet (52%) som är negativa till rivnings- och ombyggnationsplanerna. På torsdag den 21 september fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om Stureplanerna. 

Enligt fastighetsägaren till Sturegallerian kommer det att ta sju år att genomföra Stureplanerna och det kommer att krävas rivningar om totalt 50 000 kvm, vilket är något som stockholmarna är mycket negativt inställda till enligt undersökningen. Om Stureplanerna skulle ta sju år att genomföra, uppger 72% att de har en ganska eller mycket negativ inställning till planerna. Endast 15% har istället en ganska eller mycket positiv inställning. Motsvarande andelar under premissen att genomförandet av planerna skulle innebära att 50 000 kvm av Stureplanskvarteret revs är 66% (negativa), och 15% (positiva).

Respondenterna i undersökningen fick även frågan om de skulle kunna tänka sig att rösta på ett parti i kommunvalet som är för att riva och bygga om Stureplanskvarteret enligt fastighetsägarens förslag. En majoritet (50%) svarar att de troligen inte eller absolut inte kan det, jämfört med de som kanske eller absolut kan tänka sig det (27%).

Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i Stockholms stad i åldern 18-79 år om planerna på att bygga om stora delar av Stureplanskvarteret och Sturegallerian. En sammanfattning av undersökningen bifogas. Undersökningen i dess helhet finns att läsa på Kantar Sifos hemsida:  

https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/undersokning-om-stureplanerna

Kontakt:

PG Nilsson (genom Jelena Mirkovic)                                        Johan Orbe
Grundare Svenska Brasserier                                                   Kantar Sifo
Telefon: 070-423 95 50                                                              Telefon: 070-791 84 48

 

Jelena Mirkovic
PR- och marknadschef
070-423 95 50
jelena.mirkovic@svenskabrasserier.se

 

 

Svenska Brasserier är ett samlingsnamn för Sturehof, Riche, Teatergrillen, Taverna Brillo, Luzette, Stockholms Matmarknad och Ulriksdals Värdshus i Stockholm. Namnet beskriver vad vi gör. Gemensamt för restaurangerna är att de har sin utgångspunkt i den svenska gastronomin och estetik och att de kännetecknas av många platser och generösa öppettider. Atmosfären är välkomnande och internationell. Svenska Brasserier har en värdegrund som vilar på orden generositet, tillgänglighet, trovärdighet och underhållande.

Om oss

Svenska Brasserier är ett samlingsnamn för Sturehof, Riche, Teatergrillen, Taverna Brillo, Luzette, Stockholms Matmarknad och Ulriksdals Värdshus i Stockholm. Namnet beskriver vad vi gör. Gemensamt för restaurangerna är att de har sin utgångspunkt i den svenska gastronomin och estetik och att de kännetecknas av många platser och generösa öppettider. Atmosfären är välkomnande och internationell. Svenska Brasserier har en värdegrund som vilar på orden generositet, tillgänglighet, trovärdighet och underhållande.