Elektrikerförbundet i medlemsundersökning om medlemmarnas attityder och erfarenheter i HBTQ-frågor

Idag på Pride presenterade Elektrikerförbundet en medlemsundersökning om medlemmarnas attityder och erfarenheter i HBTQ-frågor. 

Under tidsperioden 20 maj till 5 juni 2019 genomfördes 673 intervjuer bland Elektrikerförbundets medlemmar. Undersökningen syftar till att få ökad förståelse för medlemmarnas inställning, attityder och erfarenheter gällande diskriminering, homofobi och HBTQ-frågor.


Totalt sett är det tre procent av medlemmarna som själva blivit utsatta eller känner till någon som blivit utsatt för trakasserier, mobbning eller förlöjligande på grund av någons homo-, bi-, eller transsexualitet det senaste året. 
Sex av tio, uppger att det förekommer bögskämt som används på ett nedsättande sätt på arbetsplatsen de arbetar. Var sjunde nämner att det förekommer homofobi på sin arbetsplats.


Totalt är det elva procent av medlemmarna som uppger att de känner till någon som inte öppet ”kommit ut” på sin arbetsplats, dvs. att de inte vill eller vågar vara öppen med sin homo- eller transsexualitet.


Tolv procent av medlemmarna har förslag på vad Elektrikerförbundet kan göra för att vara ett fack som arbetar med att få bort mobbning. Bland annat nämner de att öppet prata om förekomsten av diskriminering och att det behövs mer utbildning för att branschen ska bli mer inkluderande.


Det finns olika uppfattningar om huruvida det finns problem eller inte, och svaren tyder på att en del som menar att det inte finns några problem också kan ha uppfattningen att man inte ska se bögskämt och liknande som problem. Vi vet sedan vi tidigare undersökt arbetsmiljön för kvinnliga elektriker att det finns problem på våra arbetsplatser med en sexistisk kultur och jargong. Det första steget för att kunna göra något åt det är att göra den här undersökningen, och få en bild av hur det ser ut och hur vi ska gå vidare. 

- Facket måste handla mer om värderingar. Vi är inte ett försäkringsbolag eller enbart en löneförhandlande part. Vi är en kraft som vill förändra både våra arbetsplatser och hela samhället i en jämlik riktning. Vårt uppdrag är alltid att ta ställning för den som känner sig utsatt. Vi ska alltid sluta upp kring den som känner så. Här måste vi alla som är fackligt engagerade bli bättre. För elektrikerförbundet innebär undersökningen en uppfordran till fortsatt och än mer aktiv handling, säger Per-Håkan Waern vice ordförande. 
 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar