Dela

Kontakt

 • Diana Oldenburg

  Kommunikationschef


  010 434 05 90
  http://www.sef.se
 • Länkar

  Citat

  Det är roligt att 9 av 10 av våra medlemmar tänker rösta i riksdagsvalet i september. Det är viktigt att elektrikers röst hörs i samhällsdebatten. Och som fackförbund har vi möjlighet att också påverka de politiska besluten så att beslutsfattarna tar hänsyn till våra medlemmar och deras vardag.
  Urban Pettersson, ordförande i Elektrikerna
  Förhandlingarna har tidvis varit svåra och parterna har haft olika uppfattningar och ingångsvärden, men vi kan konstatera att förhandlingarna förts i en konstruktiv anda och vi är nöjda att vi har en uppgörelse på plats.
  Mikael Pettersson, förhandlingschef på Elektrikerförbundet
  Genom detta avtal välkomnar vi nu solcellsmontörer som medlemmar i Elektrikerna! Det är våra medlemmar som gör klimatomställningen möjlig och den här överenskommelsen gör att klimatarbetet kan växlas upp och skapar samtidigt ordning och reda i en bransch som är under snabb tillväxt. Att vi nu har tecknat detta avtal tillsammans med Installatörsföretagen är även fördelaktigt för våra elektriker ur ett längre perspektiv då solcellerna som monteras idag måste underhållas och servas inom ett antal år.
  Urban Pettersson, förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet
  Jag är väldigt nöjd med att vi har fått ett så pass bra förhandlingsresultat trots den oroliga situationen på arbetsmarknaden. Det har varit väldigt tuffa förhandlingar där vi fått kämpa för att få till ytterligare villkorsförbättringar i avtalet utöver ”märket”. Trots det har vi inte bara lyckats få igenom klara förbättringar framförallt vad det gäller pensioner och skyddet mot sexuella trakasserier utan också lyckats stoppa arbetsgivarna från att få igenom klara försämringar och få mer makt över arbetstiden. Jag hade givetvis önskat att vi kunnat få igenom retroaktiva löneökningar, men med det normerande märket redan satt är jag ändå glad att vi trots allt lyckades få till en generell löneutläggning så att våra medlemmar får hela procentsatsen redan på decemberlönen.
  Mikael Pettersson, Elektrikernas Förhandlingschef
  Vi har för avsikt att vidta mer åtgärder för att våra medlemmar ska ha skyddet och inflytande genom kollektivavtal. Det är inte bara kunderna som ska vara trygga och säkra med sina larm, utan de anställda säkerhetsteknikerna ska också kunna vara trygga och säkra på sina jobb. Vi tittar nu på fler lämpliga åtgärder för att få Hometec Security att teckna kollektivavtal.
  Mikael Pettersson, Förhandlingschef för Elektrikerna
  Vi kommer alltid ta kampen för våra medlemmars rätt till schyssta villkor. Hometec Security GBG AB har genom sitt agerande visat att de inte respekterar den svenska modellen, schyssta villkor eller sund konkurrens. Det är alarmerande när företaget väljer att hota våra medlemmar för att få dem att gå ur Elektrikerförbundet. Företaget bryter inte bara mot lagen om föreningsfrihet utan kränker också rätten till fackliga stridsåtgärder. Elektrikerförbundet kommer därför processa detta vidare.
  Mikael Pettersson, förhandlingschef för Elektrikerförbundet
  Vi är överens om att branschens kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt och att fortbildning av anställda krävs för att möta framtiden. Detta avtal ger våra medlemmar möjligheter att använda permitteringsperioden för att kunna stärka sin kompetens. Det är nu viktigt att företagen tillsammans med de anställda tar fram utbildningsplaner på kort och lång sikt för kompetensutveckling.
  Mikael Pettersson, förhandlingschef på Elektrikerförbundet
  Corona fick Sverige att stanna upp – men nu tänder vi upp samhället igen! Du som är utbildad inom elbranschen behövs mer än någonsin. Sjukhusen stannar utan el. Tillsammans ser vi till – på olika sätt – att Sverige fungerar, även under kris. Vi behöver arbetskraft idag, och kommer behöva tusentals nya personer inom vår bransch de närmsta åren för att nå de klimatpolitiska målen till 2030.
  Urban Pettersson, ordförande på Elektrikerna
  Sverige måste samla krafterna och arbeta tillsammans. Vi följer utvecklingen och utifrån den svenska modellen hjälps vi åt och stöttar varandra mest möjligt. Vi har dagliga avstämningar med Installatörsföretagen för att gemensamt hitta de bästa lösningarna för branschens förutsättningar, både nu och i framtiden.
  Urban Pettersson, Ordförande
  Kollektivavtalet är en grund för solidaritet. Ingen ska tvingas att förhandla för sig själv. Genom att jobba på en arbetsplats med kollektivavtalet vet våra medlemmar att de är garanterade löneökningar och andra anställningsvillkor i avtalet som till exempel arbetstidsförkortning och tjänstepension. Om en arbetsgivare saknar kollektivavtal är du som anställd helt i händerna på arbetsgivarens godtycke. Genom att göra vårt avtalsregister med vilka företag vi har kollektivavtal med publikt för alla via vår nya tjänst Kollektivavtalskollen gör vi det enklare för våra medlemmar att välja seriösa arbetsgivare när de byter jobb. Vi marknadsför mer än gärna de företag som erbjuder schyssta villkor genom kollektivavtal.
  Louise Olsson, Förste vice ordförande
  Pensionsfrågan har varit stor för Elektrikerförbundet i mer än 15 år. Våra medlemmar har vid flera tillfällen uttryckt sin oro för att pensionen inte kommer att räcka till. Elektrikerförbundet var tidigt ute med att satsa på en extra avtalspension för att möta denna oro som finns bland medlemmarna. Vi har satt upp ett mål på 10 procent i avtalspension. När diskussionerna om att pensionsåldern skulle höjas började bestämde vi oss för att göra en pensionsutredning för att belysa hela pensionssystemet. Rapporten visar på flera orättvisor och resulterade i ett antal förslag på förbättringar. I korthet vill Elektrikerförbundet bland annat att pensionsavgiften ska höjas rejält och att pensionsinbetalningarna ska beräknas på bakomliggande inkomster, inte på tillfälliga ersättningar. Då våra medlemmar ofta tvingas gå i pension vid 62 år för att kroppen inte orkar krävs också kortare arbetstid och åtgärder för bättre arbetsmiljö om pensionsgränsen ska höjas.
  Urban Pettersson, Förbundsordförande
  Elektrikerna har blivit ett av LOs främsta ungdomsförbund. Var tredje medlem är under 30 år. Våra unga medlemmar har helt andra krav på arbetslivet och kan tänka sig att byta arbetsgivare ofta. Vi tror att denna tjänst blir ett utmärkt komplement till det traditionella fackliga arbetet och stärker våra medlemmars egen makt och styrka. En arbetsgivare som inte värderar sina anställda rätt kommer inte bara ha svårt att behålla dem utan också att ha svårt att rekrytera nya. Vi vill vara ett nyfiket och öppet förbund som prövar nya vägar för att stärka våra medlemmars position på arbetsmarknaden. Jobbkollen tror vi kan vara en viktig väg i det arbetet.
  Per-Håkan Waern, Förste vice ordförande För Elektrikerna
  Vårt kvinnliga nätverk ELQvinnorna kommer att finnas på plats för att knyta kontakter och berätta om vilket fantastiskt yrke vi har. Vi vill som förbund se fler kvinnor i vår elbransch, detta samtidigt som vi vill undanröja unkna strukturer och värderingar. Vi har som förbund nolltolerans mot alla former av kränkningar. Att stötta den här festivalen är ett sätt bland många för att driva utvecklingen i rätt riktning. Det är vårt statement!
  Per-Håkan Waern
  Det är ingen hemlighet att det finns stora brister i det nuvarande pensionssystemet. Nivåerna, vilka nu föreslås höjas kraftigt, är en grundläggande del. En annan stor utmaning är att våra medlemmar måste kunna jobba och vara friska under ett helt arbetsliv. Höjda nivåer måste därför kombineras med stora satsningar på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö om pensionssystemet ska vara hållbart.
  Jonas Wallin, ordförande i Elektrikerna
  Flaken i Uppsala gav oss extra fart i det redan påbörjade arbetet med att se hur vi kan förändra vår bransch ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag är bara drygt två procent av alla elektriker kvinnor. Det, i kombination med att endast cirka 1 av 30 elever på elprogrammen är tjejer, gör elektrikeryrket till ett av Sveriges mest mansdominerade.
  Jonas Wallin, Elektrikerna
  Ambitionen med satsningen är att locka fler kvinnor till branschen, men framför allt att skapa en kulturförändring på arbetsplatserna. Detta påverkar både män och kvinnor. Det enda självklara målet är därför en nolltolerans mot trakasserier och kränkande handlingar.
  Ola Månsson, Installatörföretagen
  Med införandet av en visselblåsfunktion tar vi ytterligare steg för att säkerställa att vi i alla sammanhang uppträder schysst mot varandra. Detta är en kanal som kan komplettera alla andra kanaler som vi har. Öppenhet och lyhördhet är viktiga kärnvärden för oss
  Jonas Wallin, Förbundsordförande
  Vi vill uppmana alla våra medlemmar att göra en insats. Anmäl ditt intresse för att göra en insats för att stötta någon till ett jobb genom vår portal på Yrkesdörren. Vi kan alla göra en insats. Hjälp dem få chansen att pröva på världens bästa yrke!
  Elektrikernas ordförande Jonas Wallin
  Den arrogans som Nordeas ledning visade när man i praktiken försökte idka utpressning mot vårt politiska system tidigare i år var helt oacceptabel. Vi får aldrig tolerera att starka ekonomiska intressen sätter sig över vårt demokratiska system.
  Ulf Carlsson, 2:a vice ordförande
  Det är i handling den fackliga styrkan startar. Därför tog vi på Elektrikerna chansen när vi fick möjligheten att göra detta konstprojekt med Martin Lima De Faria att med hjälp av konst visa var vi står, tillsammans.
  Jonas Wallin, Förbundsordförande
  Jag var ofta själv utfryst som barn, med flyktingproblematiken på nära håll och med vuxenmobbningen av Håkan Juholt i färskt minne, ville jag skapa filmkonst som väcker till eftertanke kring vilken utfrysning vi alla kan hamna i, och hur medmänsklig värme kan hjälpa till att smälta dessa frusna bubblor runt oss alla.
  Martin Lima de Faria
  Det känns fantastiskt roligt att få vara med och lansera Trygga Eljobb och få bidra till en ökad säkerhet i hela elbranschen. Jag ser bara vinnare en dag som denna. Jag är övertygad om att detta kan bli en värdefull hjälp för tryggheten för konsumenterna.
  Elektrikerförbundets vice ordförande Per-Håkan Waern
  Det är oerhört allvarligt det som skett. Alla känner idag till riskerna med asbest. Här har företagen enligt vårt förmenande på ett grovt sätt brustit i sitt lagreglerade ansvar. Det är i synnerhet allvarligt att man importerat asbest till Sverige trots att det är förbjudet.
  Urban Pettersson, Förhandlingschef
  Jag vill att denna avtalsrörelse också ska innebära en utjämning av klyftor mellan branscher, mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade. Det är inte bara viktigt för dem det direkt berör, utan också för vårt förbund, för hela arbetsmarknaden och i förlängningen för vilket samhälle vi alla ska leva i.
  Urban Pettersson, Förhandlingschef
  Bara drygt 3 procent av de yrkesverksamma elektrikerna är idag kvinnor. Det har givetvis mängder av förklaringar, men en är helt klart de bristfälliga hygienutrymmena. Arbetsmiljön måste förbättras och detta är arbetsgivaren ansvar. Därför startar ElQvinnorna idag kampanjen "Skitbra toaletter".
  ElQvinnorna
  Att vi har lyckats komma överens om en samordning ser jag som en nystart och som en viktig investering för framtiden.
  Urban Pettersson, Förhandlingschef
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp