Facklig seger - Byggnads och Elektrikerna får rätt i Lavalmålet

Lex Laval underkänns av FNs arbetsmarknadsorgan ILO. I ett yttrande från ILO:s expertkommitté som består av oberoende juridiska experter, sägs att begränsningar av fackliga stridsåtgärder som har till syfte att få till stånd kollektivavtal med utländska företag strider mot ILO:s konvention 87.

ILO uppmanar även den svenska regeringen att kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för de skadestånd och domstolskostnader som man tvingades att betala till det lettiska företaget, drygt 3 miljoner kronor. Skadestånden utdömdes trots att Arbetsdomstolen i ett tidigare avgörande ansett stridsåtgärderna tillåtna.

- Det är oerhört glädjande att FN organet ILO har gett Byggnads och Elektrikerna fullständig upprättelse i Lavalkonflikten. Vi agerade hela tiden i enlighet med gällande nationell och internationell lagstiftning, men det var som om att gällande rätt inte var tillämplig vare sig i Arbetsdomstolen eller i EU-domstolen, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande och Jonas Wallin, Elektrikernas ordförande i ett gemensamt uttalande och fortsätter:

- Att ett FN-organ nu kräver att regeringen ska kompensera oss för våra kostnader är utmärkt. Men viktigast av allt viktigare är den tydliga signal ILO sänder till den svenska staten och till EU att såväl EU-rätten som Lex Laval måste ändras. Facken har rätt att kräva svenska kollektivavtal för arbete som utförs i Sverige. Vi förväntar oss att regeringen hör av sig inom kort, avslutar de båda ordförande.

ILO oroas över utvecklingen i Sverige. Begränsningarna av strejkrätten har blivit allt för långtgående. Likaså uttrycker man oro över utformningen av Lex Laval. Det är uppenbart att ILO har fått upp ögonen för hur Lex Laval hotar grundläggande fackliga rättigheter.

För mer information:

Johan Lindholm, ordförande Byggnads, 070-306 65 40

Matilda Ström, presskeretare Byggnads, 073-328 59 47

Jonas Wallin, ordförande Elektrikerna, 070-567 51 20

Sven Lindberg, kommunikationsansvarig Elektrikerna, 070-630 97 02

Sven Lindberg,
kommunikationsansvarig
sven.lindberg@sef.se

tel: 08 - 412 82 20
mob: 070 - 630 97 02

Om oss

Vi organiserar Sveriges elektriker. I över 110 år har vi kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö. Svenska Elektrikerförbundet har cirka 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson Läs mer på: www.sef.se

Prenumerera