Stockholms stad anlitar oseriösa el-företag

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, anlitar oseriösa företag som kan utsätta de som brukar Micasas fastighetsbestånd för betydande risker.

Elektrikerförbundet i Stockholm har i flertalet e-brev till Micasas ledning påtalat att de upphandlat ett oseriöst elföretag. Företaget i fråga vägrar att teckna kollektivavtal med Elektrikerförbundet. Det har också efter flertalet möten, telefonsamtal och kontakter med flertalet anställda, framkommit att de inte får ersättning för restid, resekostnader samt sämre löner och pensionsinbetalningar samt ingen arbetstidsförkortning. Allt detta legitimerar Micasa genom sin upphandling.

Micasa har svarat att företaget följer kollektivavtalets intentioner. Men med ovanstående uppräkningar som bakgrund är det svårt att se att underentreprenören följer kollektivavtalets intentioner. Micasa har inte en enda gång varit i kontakt med Elektrikerna och ställt frågor om förbundets påståenden utan istället nöjt sig med ett möte med företagets ledning.

Om möjligt ännu värre är att anställda har berättat att delegering av elarbetsansvar inte sker i enlighet med svensk standard, 50110-1, och ELSÄK-FS 2006:1. El-ettan i Stockholm har försökt att varna Micasa och i e-brev skrivit: ”Jag vill även upplysa er om att enligt våra uppgifter sköts heller inte elsäkerhetsarbetet på företaget, enlig gällande lagstiftning och förordning skall elarbetsansvarig delegeras”. På detta svarar Micasa: ”Angående att elarbetsansvar inte delegeras antog vi att det var detsamma som delegering av arbetsmiljöfrågor”.  Det är inte detsamma.

Elektrikerförbundet är oerhört bekymrat över det mycket okunniga svaret och undrar hur Micasa som anläggningsägare kan försvara det inför sina hyresgäster. Elektrikerförbundet vill nu ha svar på om Micasa tycker det är i sin ordning att anställda på anlitade entreprenörer behandlas på ett annorlunda och sämre sätt än kollektivavtalsbundna företag. Elektrikerförbundet vill ha svar på om Micasa kan garantera tryggheten för sina hyresgäster med ett oseriöst elföretag som utför elinstallationer.

Elektrikerna anser att Micasa ska anlita ett seriöst elföretag. Ett seriöst företag har kollektivavtal och sköter elsäkerheten.

Svenska Elektrikerförbundet, Region Mitt

För mer information kontakta: Tina Nordling, regionchef Region Mitt, 08 - 507 373 41 eller Petter Johansson, ombudsman Region Mitt, 08 - 507 373 48

Sven Lindberg,
kommunikationsansvarig
sven.lindberg@sef.se

tel: 08 - 412 82 20
mob: 070 - 630 97 02

Om oss

Vi organiserar Sveriges elektriker. I över 110 år har vi kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö. Svenska Elektrikerförbundet har cirka 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson Läs mer på: www.sef.se

Prenumerera