Välkommen på Elektrikernas förbundsmöte 2018

Förbundsmötet är vårt högsta beslutande organ, en demokratisk händelse som sker var fjärde år. På mötet kommer val av förbundsledning och förbundsstyrelse samt övriga uppdrag att ske. Vi ska besluta om nya stadgar och behandla 42 motioner inom olika områden.

Svenska Elektrikerförbundet har förbundsmöte vart fjärde år. På Förbundsmötet utökas antalet ledamöter med ytterligare 54 ombud, jämfört med ett ordinarie årsmöte i Centrala Representantskap (CR), vilket innebär sammanlagt 108 ombud plus Förbundsstyrelsen kommer att vara på plats.

Vi tar även inriktningen för de nästkommande 4 åren, detta baseras på en medlemsdialog som över 1000 medlemmar deltog i under 2017. Denna dialog pekar ut 4 områden som medlemmarna ser som särskilt viktiga. Utifrån dessa områden har 4 underlagsrapporter tagits fram som utgör underlag för förbundsmötets beslut om inriktning framåt.

Förbundsmötet har också ett tema"Vi lovar varandra", vilket binder samman alla olika moment under mötets 3 dagar. 

På mötet kommer vi att ha gäster och personal förutom de demokratiskt valda ombuden. Vissa gäster avser att hålla tal, exempelvis Magdalena Andersson (S) håller tal på söndag eftermiddag och Karl-Petter Thorwaldsson (LO) håller tal på måndag eftermiddag.
 

Datum: 27 – 29 maj
Tid: 15.00
Plats: Essinge Konferenscenter
Adress: Stora Essingen, Segelbåtsvägen 15, 112 64 Stockholm


Hela förbundsmötet kommer att webbsändas. Sändningen kan följas på vår hemsida www.sef.se. Intresserade journalister ombedes att kontakta Kommunikationschefen Mikael Romero på 072 546 99 28.


Välkomna!

 

Taggar:

Om oss

Vi organiserar Sveriges elektriker. I över 110 år har vi kämpat för högre löner och säker arbetsmiljö. Svenska Elektrikerförbundet har cirka 25 000 medlemmar. Av dem är 400 kvinnor. Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv och serviceområdet. Ordförande är Jonas WallinFörhandlingschef är Urban Pettersson Läs mer på: www.sef.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Välkommen på Elektrikernas förbundsmöte, vår största demokratiska händelse, där vi sätter inriktningen för de nästkommande 4 åren för förbundet.
Twittra det här