Citat

Svenska Kryssarklubben är en del av det växande fritidsbåtssverige som startade en bit in på 1900-talet. Informationen om Kryssarklubben på Sjöhistoriskas utställning visar hur Kryssarklubben bildades ur ett behov hos det växande antal familjer – kvinnor, män och barn – som hade börjat upptäcka det härliga med att tillbringa sin fritid på sjön.
Fredrik Norén, generalsekreterare i Svenska Kryssarklubben.
- Vi är inte motståndare till vindkraft, vi är medvetna om att vi har brist på energi i Sverige, framför allt söderut och det är väldigt påtagligt att det behövs tillskott. Då får vi som vistas på sjön acceptera inskränkningar i vår rekreation och i perspektivet den fria horisonten. Men vi vill absolut att parkerna tar hänsyn till oss och vår säkerhet när vi vistas på sjön. Och det kan bara göras genom att ta med oss och säkerhetsaspekten för fritidsbåtar tidigt i planeringsprocessen och även bygga parkerna med hänsyn till säkerheten för fritidsbåtar.
Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben
- Vi undrar varför Sjöfartsverket gör så här på de nya sjökorten. Tänker de bara på den tunga kommersiella handelssjöfarten och struntar i fritidsbåtar och lokal yrkestrafik för att spara pengar.
säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.
- För det första har vi sagt det hela tiden, att det ska vara teknikneutralt. För det andra förstår vi inte varför regeringen inte lyssnade på oss båtorganisationer från början och tog ett helhetsgrepp. Att regeringen nu beslutar om en ytterligare utredning när man så sent som i våras lade fram lagen om förarbevis för vattenskoter till riksdagen för beslut, visar på för mycket quick-fix i lagstiftningsarbetet.
Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben.
- Vi är frestade att säga; vad var det vi sa. Det är märkligt att infrastrukturminister Tomas Eneroth inte har lyssnat på NFB och båtorganisationerna, då hade han sluppit detta tillkännagivande.
Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben
- Vi och våra 40 000 medlemmar i Svenska Kryssarklubben är naturligtvis också på det klara med att fritidsbåtar har påverkan på våra kustekosystem. Vi tillbringar vår fritid till sjöss och vill så klart vara miljövänliga. Det vi önskar från myndigheterna är fler morötter och hjälp för att vara miljövänliga, säger generalsekreterare Fredrik Norén på Svenska Kryssarklubben.
Fredrik Norén, generalsekreterare Svenska Kryssarklubben
- Vi förstår inte varför regeringen hårdnackat håller fast vid att det endast är för vattenskotrar som det ska vara lag på att ha förarintyg för att få köra. Nu är det buskörning med vattenskotrar som är problemet, nästa år blir det någon annan motordriven farkost. Varför inte ta ett helhetsgrepp på en gång nu när man processar en lagstiftning? Varför inte göra som i våra grannländer, där lagen omfattar alla motorbåtar över ett visst antal knop.
Peter Karlsson - Båtunionen, Fredrik Norén - Kryssarklubben och Marie Björling Duell - Seglarförbundet, som tidigare framför detta argument.