Konkurrensen från svarttaxi måste angripas

Report this content

Transportstyrelsen har nyligen presenterat en rapport: Tillståndsmätning Taxi 2022. Där framkommer att det inom flera områden råder närmast fullständig regelefterlevnad som krav på taxiförarlegitimation, bältesanvändning och prisinformation. Dock har branschen ett stort problem och det är konkurrensen från svarttaxi. Verksamheten snedvrider konkurrensen på den legala taximarknaden och bidrar till den så kallade svarta ekonomin.

 Rapporten är mycket värdefull för oss, säger Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet. Transportstyrelsen anser att den seriösa taxibranschen överlag följer de regler som finns. Det blir dock tydligt att branschens svåraste problem handlar om trafiken med svarttaxi som behöver kontrolleras i högre grad.

Förbundet vill understryka behovet av att polis och rättsväsende kontrollerar, beivrar och lagför oseriös och kriminell taxitrafik, det är en förutsättning för vår framtid säger Lennart Kalderén.

-  Branschen omfattar tusentals småföretagare som gör rätt för sig och betalar skatter och avgifter. Det är med de ambitionerna som seriösa småföretagare erbjuder sina tjänster till privatpersoner, företag och inte minst kommuner och regioner som upphandlar färdtjänst, skolresor, sjuktransporter och anropsstyrda persontransporter. Det behövs mer resurser för att angripa svarttaxiverksamhetens utveckling – nu sker den på bekostnad av den seriösa näringen.  

Kontakt: Lennart Kalderén, mobil 070 623 29 00, mail: lennart.kalderen@taxiforbundet.se

Om Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas genom att skapa goda villkor. Vi gör det med påverkan.

Prenumerera

Media

Media