Dela

Om oss

Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Svenska taxiföretag. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas genom att skapa goda villkor. Vi gör det med påverkan.

Kontakt

 • Irene Fällström

  Kommunikationschef


  Svenska Taxiförbundet Karlavägen 83 114 59 Stockholm
  070-568 80 61
  http://www.taxiforbundet.se
 • Citat

  Det är nödvändigt att krisåtgärderna finns kvar och fortsatta restriktioner kräver inte bara förlängda krisåtgärder. Stödpaketen måste också betalas ut
  Claudio Skubla
  Gränsöverskridande taxitransporter är viktigt för de många orter och regioner utmed den svenska gränsen. Det skapar både arbetstillfällen och säkrar viktiga transporter. Samma regler måste gälla för taxiföraren som för lastbilsföraren
  Claudio Skubla
  Ladorna är tomma och utlovade stödpaket måste komma på plats nu och betalas ut. Företagen lever, men hur länge till
  Claudio Skubla
  Vi har kommit till vägs ände när det gäller att ständigt bygga ut taxi- och skattelagstiftningen med allt krångligare och dyrare administration. Lagar för laglydiga är knappast det bästa sättet för samhället att vara rädd om sina seriösa företagare. Taxibranschen behöver en genomgripande reformering av lagstiftningen med syfte att göra det enkelt att göra rätt och svårt att göra fel.
  Claudio Skubla
  Med denna nödvändiga reform kan vi lägga grunden för ett effektivare skatteuttag, enklare företagande och minskad osund konkurrens. Det vore fel att bygga på med mer lag- och regelskärpningar som bara skapar mer kostsam administration för de seriösa företagen.
  Stefan Fölster
  Om pandemilagen inskränker i taxiföretagens verksamhet på ett sätt som gör det omöjligt att bedriva verksamhet måste företagen kompenseras direkt. Regeringen måste ta den kostnaden precis som med expropriering.
  Claudio Skubla
  Den gamla S-parollen ”gör din plikt, kräv din rätt" är ett budskap som de flesta socialdemokratiska statsministrar har skrivit under på. Nu är det dags för Stefan Löfven att göra sin plikt och återkomma med stöd till alla taxiföretag som gjort sin
  Claudio Skubla förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet
  Under de år som taxameterdispensen har funnits har det bidragit till en snedvridning av konkurrensen och försämrat skattekontrollmöjligheten i taxibranschen.
  Claudio Skubla
  Det är inte realistiskt att tro att det räcker med ett omställningsstöd. Taxibranschen kan inte ställa om till att enbart köra bud under de närmaste månaderna. Krisen är akut och kommer att fortsätta åtminstone fram till hösten. Det som krävs är ett omsättningsstöd som varar under en längre period än två månader och som kommer taxiföretagen till del omgående
  Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet
  Samhällsvinster av att påskynda persontrafikens paradigmskifte
  Stefan Fölster
  - Det räcker inte med en verktygslåda med nya fina verktyg. Myndigheterna, och då främst polisen, måste också använda dem om det ska ge resultat.
  Claudio Skubla
  ur ett tekniskt perspektiv är Uber bara ännu en aktör på en fri och avreglerad marknad och som erbjuder sina kunder en likartad app-teknik som de etablerade taxiföretagen i storstäderna redan använder sig av.
  Claudio Skubla
  Den svenska taxibranschen är unik. Till skillnad från hur den ser ut och fungerar i övriga länder i världen råder här fri konkurrens och etableringsrätt sedan år 1990, då den avreglerades. Det har resulterat i en kraftig ökning av antalet taxifordon och satsningar på service och teknikutveckling.
  Claudio Skubla
  Ska det äntligen bli ordning och reda i taxibranschen eller blir den nya lagen bara ytterligare några urvattnade rader i lagboken?
  Claudio Skubla
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp