Tydligare prisuppgift förutsätter ökade insatser av polisen och övriga myndigheter

Svenska Taxiförbundet är försiktigt positivt till Riksdagens beslut om att prisuppgift ska lämnas före färd i de fall som taxins jämförpris är över 500 kronor. Men slänger in en brasklapp:

- Den föreslagna åtgärden kommer inte att leda till att färre kunder luras per automatik. För att lagstiftningen ska få effekt krävs det att myndigheternas tillsyn av taxibranschen kraftigt och märkbart förbättras, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Från och med den 1 januari 2015 ska man vid beställningen av en taxiresa få en prisuppgift i förväg i de fall taxibolaget har ett jämförelsepris som överstiger 500 kr. Det beslutade Sveriges Riksdag den 26 november 2014.

Svenska Taxiförbundet är försiktigt positivt till förslaget men slänger in en brasklapp.

- Den föreslagna åtgärden kommer inte att leda till att färre kunder luras per automatik. För att detta ska ske krävs det att myndigheternas tillsyn av taxibranschen kraftigt och märkbart förbättras, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Ett särskilt ansvar vilar på polisen som måste få upp antalet trafikpoliser och genomföra en rejäl satsning på kompetenta, bättre fungerande grupper som har i uppdrag att arbeta med taxi dygnet runt, året runt. Ju större regelverk, desto mer omfattande blir kraven på myndighetens operativa tillsyn.

- Det räcker inte med en verktygslåda med nya fina verktyg. Myndigheterna, och då främst polisen, måste också använda dem om det ska ge resultat, säger Claudio Skubla.

Claudio Skubla betonar att inrikesminister Anders Ygeman och den nye rikspolischefen Dan Eliasson har ett gyllene tillfälle att skärpa tillsynen av taxi.

- Den 1 januari 2015 ombildas de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet. Därmed finns förutsättningar för att ge polisen ett tydligare uppdrag och mer resurser avsatta för bevakning och kontroll av taxi och angränsande företeelser redan från start, säger Claudio Skubla.

Claudio Skubla
Kommunikationschef
0736 35 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.se

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen.

Prenumerera

Citat

- Det räcker inte med en verktygslåda med nya fina verktyg. Myndigheterna, och då främst polisen, måste också använda dem om det ska ge resultat.
Claudio Skubla