Taxiförbundet: Uber bidrar inte med något nytt i Sverige

Uber bidrar, ur ett tekniskt perspektiv, inte med något nytt till den svenska taxibranschen. Dessutom skapar det unga bolaget oreda i branschen då deras bilar inte använder taxameter. Det skriver Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet, svarar på Cyril Bouquets och Chloé Renaults debattinlägg i Veckans Affärer (12/11): ”Taxi vs Uber – hur traditionella bolag förgör sig själva genom att rata innovation”.

Den svenska taxibranschen är unik. Till skillnad från hur den ser ut och fungerar i övriga länder i världen råder här fri konkurrens och etableringsrätt sedan år 1990, då den avreglerades. Det har resulterat i en kraftig ökning av antalet taxifordon och satsningar på service och teknikutveckling. "Taxi var god dröj", är sedan länge ett bortglömt skämt.

Därför är det fullt förståeligt att företaget Uber, och dess stödtrupper såsom Cyril Bouquet och Chloé Renault, ständigt väljer att beskriva hur taxibranschen ser ut i andra länder där den är hårt reglerad, servicen usel och tekniken eftersatt. I Sverige bidrar Uber inte med någon teknisk förändring att tala om. Här har den redan skett.

Ubers främsta bidrag till den svenska taxibranschen är att de med all tydlighet har visat att det finns ett hål i marknaden att fylla genom att erbjuda storstädernas elit eleganta, diskreta fordon, välklädda förare och en air av exklusivitet. Men ur ett tekniskt perspektiv är Uber bara ännu en aktör på en fri och avreglerad marknad och som erbjuder sina kunder en likartad app-teknik som de etablerade taxiföretagen i storstäderna redan använder sig av. 

Svenska Taxiförbundet har alltså inte någonting emot företaget Uber i sig, dess teknik eller eleganta bilar. Vår invändning mot Uber har bäring på de frågor som Svenska Taxiförbundet har arbetat för i mer än tio år och som syftar till att få en konkurrens på lika villkor.

Fiffel och fusk med skatter, avgifter och bidrag har länge plågat taxibranschen. Kunder har blivit skinnade, hotellpersonal hotad och staten lurad på skatteintäkter. Av det skälet har vi i arbetat intensivt för att bland annat få till stånd en lagstiftning om obligatorisk tömning och sparande av uppgifter ur taxametrar i redovisningscentraler. Det skulle ge Skatteverket och övriga myndigheter ett vasst verktyg för revision och kontroller av samtliga taxiföretag.

Förutsättningen är dock att samtliga fordon som används för persontransporter mot betalning har taxameter. En taxameter är nämligen inte bara en prisberäknare. Den är också ett kontrollinstrument för Skatteverket enligt skattelagstiftningen. Taxametern sparar uppgifter såsom totalt körda kilometer, betalda och obetalda, och vilken förare som har varit i tjänst.

Den 24 juni i år antog Sveriges Riksdag Lag om redovisningscentraler för taxi och som börjar gälla den 1 januari 2016. I dagsläget är det dock oklart om denna lag kommer att gälla samtliga taxifordon eller om det kommer att finnas möjlighet att få dispens från taxameterkravet. Med andra ord: Ska det äntligen bli ordning och reda i taxibranschen eller blir den nya lagen bara ytterligare några urvattnade rader i lagboken? 

Förutsättningen för konkurrensneutralitet inom taxi är idag att samtliga fordon har taxameter, att uppgifter ur dessa töms och sparas kontinuerligt och att myndigheterna genomför kontroller. Alla behandlas då lika.

Om detta är den framtida bästa lösningen återstår att se. Kanske går det att utveckla andra mindre kostsamma lösningar. Det skulle gynna såväl kunder som åkerier och beställningscentraler. Oavsett hur framtiden ser ut måste lika regler gälla för alla - idag och imorgon.

Claudio Skubla
Kommunikationschef
0736 35 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.se

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen.

Taggar:

Prenumerera

Citat

ur ett tekniskt perspektiv är Uber bara ännu en aktör på en fri och avreglerad marknad och som erbjuder sina kunder en likartad app-teknik som de etablerade taxiföretagen i storstäderna redan använder sig av.
Claudio Skubla
Den svenska taxibranschen är unik. Till skillnad från hur den ser ut och fungerar i övriga länder i världen råder här fri konkurrens och etableringsrätt sedan år 1990, då den avreglerades. Det har resulterat i en kraftig ökning av antalet taxifordon och satsningar på service och teknikutveckling.
Claudio Skubla
Ska det äntligen bli ordning och reda i taxibranschen eller blir den nya lagen bara ytterligare några urvattnade rader i lagboken?
Claudio Skubla