Pandemilagen måste kopplas till ekonomisk ersättning

Report this content

Riksdagen har idag bifallit regeringens förslag till pandemilag med viss reservation. En sådan lag kan anses vara nödvändig för att kunna vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Men regeringen har i lagen missat Sveriges små kämpande taxiföretag. Svenska Taxiförbundet ser det som problematiskt om det allmänna med stöd av lagen ges möjlighet att föreslå förordningar om tillfälliga nedstängningar som drabbar taxiföretagens verksamhet hårt utan att koppla inskränkningarna till ekonomisk ersättning.

Den svenska taxibranschen tar den ökande smittspridningen av covid-19 i samhället på stort allvar. Taxibranschen har sedan pandemins utbrott i Sverige vidtagit ett stort antal åtgärder och rutiner för att förhindra spridningen av viruset samtidigt som vi har kunnat upprätthålla vårt viktiga samhällsuppdrag.

Svenska Taxiförbundet ser det som problematiskt att det allmänna med stöd av lagen ges möjlighet att föreslå förordningar om tillfälliga nedstängningar av taxibranschens verksamhet.

— Detta riskerar att medföra ytterligare konsekvenser och svårigheter för Sveriges taxiföretag att bedriva sina verksamheter. Reglerna måste vara begripliga, förutsägbara och utformas i samråd med berörda branscher, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

Frågan om ekonomisk ersättning inte löst

Ersättningsfrågor för verksamheter som träffas av lagen och smittskyddsåtgärder regleras inte i lagstiftningen. Pandemilagen måste kopplas till en ekonomisk ersättning, vilket flertalet riksdagspartier har betonat i sina reservationer. Som det är idag skapar de nuvarande reglerna en enorm orättvisa mellan olika branscher.

— Om pandemilagen inskränker i taxiföretagens verksamhet på ett sätt som gör det omöjligt att bedriva verksamhet måste företagen kompenseras direkt. Regeringen måste ta den kostnaden precis som med expropriering.

— Regeringen behöver därför snabbt återkomma med ett tilläggsförslag över hur ersättningsfrågan ska lösas till företag som direkt, eller indirekt, drabbats av pandemilagen, säger Claudio Skubla.

För mer information, kontakta:
Kenan Harbas
PR- och kommunikationsansvarig

0724 02 69 55
kenan.harbas@taxiforbundet.se

 

Om Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas genom att skapa goda villkor. Vi gör det med påverkan.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Riksdagen har idag bifallit regeringens förslag till pandemilag med viss reservation. En sådan lag kan anses vara nödvändig för att kunna vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Men regeringen har i lagen missat Sveriges små kämpande taxiföretag. Svenska Taxiförbundet ser det som problematiskt om det allmänna med stöd av lagen ges möjlighet att föreslå förordningar om tillfälliga nedstängningar som drabbar taxibranschens verksamhet hårt utan att koppla inskränkningarna till ekonomisk ersättning.
Twittra det här

Citat

Om pandemilagen inskränker i taxiföretagens verksamhet på ett sätt som gör det omöjligt att bedriva verksamhet måste företagen kompenseras direkt. Regeringen måste ta den kostnaden precis som med expropriering.
Claudio Skubla