Mer kan göras för fler hållbara resor

Report this content

Regeringen har tillsatt en utredning för att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken med syfte att göra det enklare för resenärerna att välja hållbara transporter, dit kollektivtrafiken räknas.

 - Det är ett gott initiativ, men det behövs mer radikala grepp för att minska privatbilismen, säger Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Även om det blir enklare att köpa biljetter så kvarstår det faktum att resan till och från kollektivtrafikens noder måste fungera för att resan ska kunna bli av. Än så länge är det många som är hänvisade till att äga en egen bil.

- För att kunna nå klimatmålet om en minskning av växthusgasutsläppen inom transportsektorn med 70 procent fram till 2030 behöver det erbjudas fler alternativ till privatbilen, säger Claudio Skubla.    
 - Med ett RUT-avdrag för taxi, som motsvarar skattesubventionen för kollektivtrafiken, skulle omställningen från privatbilism till resor med kollektivtrafik kunna gå så mycket snabbare.   
 - Det krävs med andra ord ekonomiska styrmedel för att nå en beteendeförändring, säger Claudio Skubla och hänvisar till Stefan Fölster, VD Reforminstitutet. I rapporten Från Ta-sig-till-hållplats till Hämtas- hemma, pekar Stefan Fölster på de samhällsvinster ett RUT avdrag för taxi skulle innebära. Biltrafiken med alla dess negativa konsekvenser skulle minska och fler skulle med taxi kunna kombinera resan med kollektiva färdmedel och slippa den betydande investering en egen bil ger upphov till.  
Svenska Taxiförbundet efterfrågar därför en översyn med förslag på fler åtgärder som kan åstadkomma ett verkligt paradigmskifte för människors resande i vardagen.   
- Människors behov av mobilitet är stort både i och utanför städer. Vi ser att taxi har en stor potential att fungera som kollektivtrafikens förlängda arm, det skulle göra vardagen enklare för många människor som väljer att avstå egen bil, säger Claudio Skubla.   
Länk till Stefan Fölsters rapport:

Kontaktinformation:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet
0736 35 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.se

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Taggar:

Prenumerera