Taxiföretag tvingas säga nej till arbetslösa ungdomar

Taxiföretagen skriker efter fler förare. Samtidigt tvingas de säga nej till arbetslösa ungdomar som vill bli taxiförare.

- Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat - skälen är idag starka för en sänkning från 21 till 19 år, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Trots att samtliga partier synes vara överens om att fler ungdomar måste få jobb tycks de helt ha missat att ta tillvara de lågt hängande frukterna. En av dessa är taxibranschen där företagen skriker efter fler förare. Inte bara i storstadsregionerna, utan i stora delar av Sverige.

- Kruxet är att man idag inte kan ta taxiförarlegitimation förrän man har fyllt 21 år och har haft körkort med behörigheten B sedan minst två år. Konsekvensen är att många unga då väljer alternativa lösningar som att till exempel köra svarttaxi där uppdragen förmedlas via sociala medier som Facebook. Valet står alltså mellan arbetslöshet eller svarttaxi och andra svarta jobb med svagt arbetsskydd och obefintliga försäkringar, säger Claudio Skubla.

För bara något år sedan var svarttaxi en marginell företeelse men har snabbt vuxit till ett allvarligt problem för taxiföretagen som dels går miste om den arbetskraft som de behöver, dels tvingas konkurrera med en olaglig verksamhet som kan hålla extremt låga priser.

- Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat. Skälen är idag starka för en sänkning från 21 år till 19 år. Vad ska våra ansvariga beslutsfattare säga till kommande generationer när de frågar varför de lät dörren till ett riktigt jobb som taxiförare vara stängd medan dörren till den svarta sektorn står öppen på vid gavel, säger Claudio Skubla.

Kontaktinformation:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet
0736 35 02 25

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Taggar:

Prenumerera