Taxiföretagare vill ha mer myndighetskontroller

Report this content

Hälften av alla småföretagare som driver taxiåkeri tycker inte att Skatteverket gör tillräckligt för att kontrollera att alla följer reglerna. 6 av 10 tycker inte att polisen gör tillräckligt och 7 av 10 tycker att det behövs nya lagar för få att hindra aktörer som fuskar.

Seriösa taxiföretag utsätts av ökad illojal. Svenska Taxiförbundets studier har visat att över 100 000 svenskar är anslutna till företagsliknande svarttaxigrupper på Facebook och att företaget Ubers körningar i Stockholm gömmer två av tre inkörda kronor från den obligatoriska redovisningen.

En enkät från Svenska Taxiförbundet till taxiåkerier i Stockholm och Göteborg visar nu att taxiåkarna kräver skärpta regler och mer myndighetskontroller. 1012 åkare har svarat på enkäten.

- Att 70 procent av en grupp småföretagare vill ha nya regler och lagar för att hindra skattefusk är en tankeställare för regeringen. Det är viktigt att man inte tappar kontrollen över denna sektor och får en utveckling som går överstyr, säger Claudio Skubla, Förbundsdirektör i Svenska taxiförbundet.

Enkäten visar att hälften av åkerierna anser att den illojala konkurrensen från dem som inte följer reglerna har blivit värre de senaste åren. Nästan ingen svarar att det blivit bättre. Det finns en majoritet bland åkarna som vill se mer kontroller av Skatteverket och Polisen.

-  Skatteverket och Polisen måste kavla upp ärmarna. När 60 procent av småföretagarna vill att myndigheterna kontrollerar deras verksamhet mer, bör man ställa sig frågan om inte kontrollerna blivit på tok för få, säger Claudio Skubla.

Kontaktinformation:

Irene Fällström
Kommunikationschef
Svenska Taxiförbundet
0724 02 69 55
irene.fallstrom@taxiforbundet.se


Fakta om undersökningen

Enkäten genomfördes i juli 2019 av Svenska Taxiförbundet per mail till taxiåkare anslutna till Cabonline (Sverigetaxi, Topcab, Taxi Kurir), Taxi Stockholm och Taxi Göteborg. 1012 svar inkom.

Resultat:
- Mer än 5 av 10 anser att konkurrenssituationen på taximarknaden förvärrats de senaste tre åren
- Mer än 5 av 10 anser att Skatteverket inte gör tillräckligt för att kontrollera skattefterlevnad
- Nästan 6 av 10 anser inte att polisen gör tillräckligt för att kontrollera att åkare följer rådande skatteregler
- Nästan 7 av 10 tycker att det behövs nya regler och lagar för att hindra att app-företagen skattefuskar

Frågorna som ställdes:
1. Anser du att problemet med snedvriden konkurrens från taxiaktörer som inte följer skatteregler minskat eller ökat de senaste tre åren?
ÖkatOförändratMinskatVet ej

2. Enligt lagstiftningen ska en förare slå in rätt belopp i taxametern efter avslutad körning och erbjuda kunden ett kvitto från taxametern. Berörda myndigheter har ansvar för att kontrollera detta.
Anser du att Skatteverket gör tillräckligt för att kontrollera att alla taxiaktörer följer gällande skatteregler?
JaNejVet ej

3. Anser du att Polisen gör tillräckligt för att kontrollera att alla taxibilar följer gällande skatteregler?
JaNejVet ej

4. Anser du att det krävs ändrade regler och lagar för att hindra att app-baserade taxiföretag skattefuskar genom sina parallella system för betalning och rapportering?
JaNej Vet ej


Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Taggar:

Prenumerera