Antalet medlemmar i a-kassan har minskat 2021

Report this content

Under perioden januari till och med september har antalet medlemmar i a-kassan minskat med knappt 10 900 personer. Under 2020 anslöt sig fler än någonsin tidigare när antalet medlemmar ökade med 270 000. Drygt 3,9 miljoner svenskar är medlemmar i a-kassan, vilket motsvarar 7 av 10 i arbetskraften.

Totalt sett har antalet medlemmar i a-kassorna minskat med 10 878 personer under de tre första kvartalen 2021. Minskningen har skett under sex av de nio månaderna. I procent räknat är tillbakagången endast 0,3 procent – en utveckling som ändå skiljer sig från den historiskt stora medlemstillväxten under 2020, som var en ökning om 7,3 procent.

Förra årets medlemstillväxt kan till stora delar förklaras av utvecklingen på arbetsmarknaden och de tillfälliga regler som infördes i samband med coronapandemins utbrott. Bland annat höjdes ersättningstaket, karensdagarna slopades och det blev mer förmånligt att bli medlem genom att endast tre månaders medlemskap kunde vara tillräckligt för att vara berättigad till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av tidigare lön.

- Efter många år med en stark arbetsmarknad för många blev corona en brutal påminnelse om bland annat vikten av att ha sin inkomst försäkrad i en a-kassa. När det nu vänder på en del marknader kan det kännas mindre riskfyllt och vissa upplever att det inte längre är lika viktigt med medlemskap i en a-kassa. Samtidigt gäller samma princip med arbetslöshetsförsäkringen som med andra försäkringar – det bästa är att teckna försäkringen och skydda sin inkomst innan olyckan är framme och man blir arbetslös, kommenterar Tomas Eriksson, kanslichef vid Sveriges a-kassor.

Minskningen gäller merparten av landets a-kassor. Av 25 a-kassor ökar dock antalet medlemmar i sex stycken: Akademikernas, Byggnads, Fastighets, Sveriges arbetares, Transports och Visions a-kassa.

För mer information, v. v. kontakta:

Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller tomas.eriksson@sverigesakassor.se.

Presskontakt: Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller johan.ahlgren@sverigesakassor.se

Fakta om a-kassan
- Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
- Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
- I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
- A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 57
johan.ahlgren@sverigesakassor.se 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Under perioden januari till och med september 2021 har antalet medlemmar i a-kassan minskat med knappt 10 900 personer. Under 2020 anslöt sig fler än någonsin tidigare när antalet medlemmar ökade med 270 000. Drygt 3,9 miljoner svenskar är medlemmar i a-kassan, vilket motsvarar 7 av 10 i arbetskraften.
Twittra det här