Dela

Om oss

Vi är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling.

Kontakt

 • Tomas Eriksson

  Kanslichef


  070-583 19 37
 • Harald Petersson

  Ordförande


  072-546 69 08
 • Johan Ahlgren

  Kommunikationschef, presskontakt


  076-304 72 86
 • Sveriges a-kassor
  Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm
  08-555 138 00
  http://www.sverigesakassor.se
 • Citat

  Det är positivt att det finns ett så starkt stöd för en förstärkt a-kassa. Arbetslöshetsförsäkringen är avgörande för den ekonomiska tryggheten i arbetslivet och för samhällsekonomin i stort.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  Ändå behåller a-kassorna sammanvägt det höga värdet från NKI-undersökningen 2018. Det är mycket positivt och visar att systemet med arbetslöshetsförsäkringen fungerar.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  - Det är en historiskt stor medlemstillväxt i a-kassorna under ett enstaka år. Ökningen på mer än 7 procent är tio gånger så stor som ökningen under 2019.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  På kort tid, sedan coronakrisen började, har antalet personer som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen fördubblats. För vissa a-kassor har den ökade arbetsbördan lett till alltför långa handläggningstider. Majoriteten av a-kassorna har dock normala handläggningstider. Nu samverkar en grupp av dem om att avlasta Alfa-kassan som har längst väntetider.
  Harald Petersson, ordförande Sveriges a-kassor
  A-kassan är viktigare än någonsin för att vara trygg genom arbetslivet. Därför behöver vi en arbetslöshetsförsäkring som är anpassad till hur dagens arbetsliv faktiskt ser ut.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  A-kassan är mycket viktig för att vara trygg genom arbetslivet och särskilt i krissituationer som den vi befinner oss i just nu.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  För att a-kassan ska vara en långsiktigt effektiv omställningsförsäkring är det viktigt att ersättningen ökar i takt med löneutvecklingen.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  Siffrorna visar att a-kassan är en effektiv omställningsförsäkring för de allra flesta, precis som det är tänkt. Under förra året motsvarade antalet som gjorde slut på ersättningen bara 8 procent av det totala antalet som fått ersättning från a-kassan. Det är väldigt positiva siffror.
  Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor
  Vi välkomnar en närmare analys från IAF. Samtidigt finns det ett bedömningsmoment i reglerna som saknar närmare vägledning och då är risken för olika tolkningar uppenbar. Därför är det positivt att Riksrevisionen efterlyser såväl föreskrifter som allmänna råd för att bidra till en mer likvärdig bedömning.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  A-kassorna arbetar tillsammans för kortare handläggningstider och bättre försäkringsvillkor för alla 3,6 miljoner medlemmar. Jag ser fram emot att fortsätta driva den utvecklingen framåt i min nya roll på Sveriges a-kassor.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  Alla som arbetar borde vara med i a-kassan. Den är värdefull både när man är arbetslös och när man har jobb. Ersättningen gör att arbetslösheten inte behöver bli en ekonomisk kris, och den trygghet den ger gör att fler vågar byta jobb. Många vet inte att det är en laglig rättighet att få vara med i en a-kassa, och man vet inte heller att ersättningen består av 100 procent statsbidrag.
  Melker Ödebrink, kanslichef Sveriges a-kassor
  Arbetslösersättning är inte ett bidrag. Det är en försäkring och en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad.
  Melker Ödebrink, kanslichef Sveriges a-kassor
  SO har under många år fungerat mycket bra som samordnande organisation för a-kassorna, men nu har vår växande verksamhet skapat ett behov av att utveckla den befintliga samarbetsstrukturen. De här förändringarna innebär att vi får en effektivare organisation som möter upp kraven på digitalisering och återkommande förändringar i regelverket.
  Melker Ödebrink, kanslichef SO
  Medlemmarna gav ett högt betyg på kvalitetsområdet utbetalningar i a-kassornas senaste medlemsundersökning 2014. Men nu ser vi att fler och fler rapporterar sin tid på Mina sidor på måndagar. Därför hoppas vi att de nya utbetalningsrutinerna bidrar till att medlemmarna blir ännu mer nöjda med a-kassornas service.
  Melker Ödebrink, kanslichef SO
  Det här är ett steg i rätt riktning. Men ersättningen måste fortfarande indexeras för att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt. Det håller inte att höja taket var trettonde år.
  Harald Petersson, ordförande SO
  De arbetslösa är beroende av sina arbetsgivarintyg och vi vet att alla upplever att det är krångligt med dagens pappersblanketter. Därför är vi nöjda med att ha tagit fram en lösning som förenklar och kortar ledtiderna för hanteringen av arbetsgivarintygen.
  Melker Ödebrink, Kanslichef SO
  Inte en dag för tidigt. Nu tar vi ett första viktigt steg på vägen mot en fungerande omställningsförsäkring.
  Melker Ödebrink, kanslichef SO
  Jag är glad för förtroendet att få leda SO ännu en mandatperiod. Vi har många spännande utmaningar framför oss.
  Harald Petersson
  Vi har länge varit oroade över att arbetslöshetsförsäkringen urholkas så kraftigt. Ar-betslöshetsförsäkringen ger inte längre ekonomisk trygghet vid perioder av arbetslöshet.
  Melker Ödebrink, kanslichef på SO
  För att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring måste taket höjas och indexeras.
  Harald Petersson, ordförande på SO
  Nu måste taket höjas. Det har legat still i tolv år och arbetslöshetsförsäkringen ger inte längre inkomsttrygghet under perioder av arbetslöshet.
  Melker Ödebrink, kanslichef SO
  A-kassorna står beredda att stötta sina medlemmar. Vi kommer självklart också att bistå Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att underlätta situationen för de medlemmar som drabbats.
  Harald Petersson, ordförande SO
  A-kassorna har i dag en mycket ansträngd arbetssituation på grund av ett stort antal meddelanden från Arbetsförmedlingen. Dagens beslut innebär en klar förbättring då antalet meddelanden minskar med uppemot 400 000 per år.
  Melker Ödebrink, kanslichef SO
  Arbetsmarknadspolitiska insatser lönar sig på lång sikt – både hög ersättningsnivå och utbildning för de arbetslösa verkar humankapitalbevarande.
  Madelene Nordlund och Mattias Strandh, Umeå universitet
  Madelene Nordlund och Mattias Strandh har var och en för sig och tillsammans gett viktiga bidrag till forskningen om arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadens funktionssätt i Sverige.
  SO:s forskningsråd
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera