Dela

Om oss

Vi är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,6 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling.

Kontakt

Citat

Siffrorna visar att a-kassan är en effektiv omställningsförsäkring för de allra flesta, precis som det är tänkt. Under förra året motsvarade antalet som gjorde slut på ersättningen bara 8 procent av det totala antalet som fått ersättning från a-kassan. Det är väldigt positiva siffror.
Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor
Vi välkomnar en närmare analys från IAF. Samtidigt finns det ett bedömningsmoment i reglerna som saknar närmare vägledning och då är risken för olika tolkningar uppenbar. Därför är det positivt att Riksrevisionen efterlyser såväl föreskrifter som allmänna råd för att bidra till en mer likvärdig bedömning.
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
A-kassorna arbetar tillsammans för kortare handläggningstider och bättre försäkringsvillkor för alla 3,6 miljoner medlemmar. Jag ser fram emot att fortsätta driva den utvecklingen framåt i min nya roll på Sveriges a-kassor.
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
Alla som arbetar borde vara med i a-kassan. Den är värdefull både när man är arbetslös och när man har jobb. Ersättningen gör att arbetslösheten inte behöver bli en ekonomisk kris, och den trygghet den ger gör att fler vågar byta jobb. Många vet inte att det är en laglig rättighet att få vara med i en a-kassa, och man vet inte heller att ersättningen består av 100 procent statsbidrag.
Melker Ödebrink, kanslichef Sveriges a-kassor
Arbetslösersättning är inte ett bidrag. Det är en försäkring och en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad.
Melker Ödebrink, kanslichef Sveriges a-kassor
SO har under många år fungerat mycket bra som samordnande organisation för a-kassorna, men nu har vår växande verksamhet skapat ett behov av att utveckla den befintliga samarbetsstrukturen. De här förändringarna innebär att vi får en effektivare organisation som möter upp kraven på digitalisering och återkommande förändringar i regelverket.
Melker Ödebrink, kanslichef SO
Medlemmarna gav ett högt betyg på kvalitetsområdet utbetalningar i a-kassornas senaste medlemsundersökning 2014. Men nu ser vi att fler och fler rapporterar sin tid på Mina sidor på måndagar. Därför hoppas vi att de nya utbetalningsrutinerna bidrar till att medlemmarna blir ännu mer nöjda med a-kassornas service.
Melker Ödebrink, kanslichef SO
Det här är ett steg i rätt riktning. Men ersättningen måste fortfarande indexeras för att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt. Det håller inte att höja taket var trettonde år.
Harald Petersson, ordförande SO
De arbetslösa är beroende av sina arbetsgivarintyg och vi vet att alla upplever att det är krångligt med dagens pappersblanketter. Därför är vi nöjda med att ha tagit fram en lösning som förenklar och kortar ledtiderna för hanteringen av arbetsgivarintygen.
Melker Ödebrink, Kanslichef SO
Inte en dag för tidigt. Nu tar vi ett första viktigt steg på vägen mot en fungerande omställningsförsäkring.
Melker Ödebrink, kanslichef SO
Jag är glad för förtroendet att få leda SO ännu en mandatperiod. Vi har många spännande utmaningar framför oss.
Harald Petersson
Vi har länge varit oroade över att arbetslöshetsförsäkringen urholkas så kraftigt. Ar-betslöshetsförsäkringen ger inte längre ekonomisk trygghet vid perioder av arbetslöshet.
Melker Ödebrink, kanslichef på SO
För att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring måste taket höjas och indexeras.
Harald Petersson, ordförande på SO
Nu måste taket höjas. Det har legat still i tolv år och arbetslöshetsförsäkringen ger inte längre inkomsttrygghet under perioder av arbetslöshet.
Melker Ödebrink, kanslichef SO
A-kassorna står beredda att stötta sina medlemmar. Vi kommer självklart också att bistå Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att underlätta situationen för de medlemmar som drabbats.
Harald Petersson, ordförande SO
A-kassorna har i dag en mycket ansträngd arbetssituation på grund av ett stort antal meddelanden från Arbetsförmedlingen. Dagens beslut innebär en klar förbättring då antalet meddelanden minskar med uppemot 400 000 per år.
Melker Ödebrink, kanslichef SO
Arbetsmarknadspolitiska insatser lönar sig på lång sikt – både hög ersättningsnivå och utbildning för de arbetslösa verkar humankapitalbevarande.
Madelene Nordlund och Mattias Strandh, Umeå universitet
Madelene Nordlund och Mattias Strandh har var och en för sig och tillsammans gett viktiga bidrag till forskningen om arbetslöshet, arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadens funktionssätt i Sverige.
SO:s forskningsråd
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera