Sju av tio positiva till a-kassans tillfälliga förändringar

Report this content

En klar majoritet av svenskarna är positiva till de tillfälliga förändringarna i a-kassan, visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Sveriges a-kassor. De tillfälliga förändringarna infördes som följd av coronakrisen och innebär bland annat att fler kvalificerar sig för att få ersättning och att ersättningsnivåerna höjts.

– A-kassan är mycket viktig för att vara trygg genom arbetslivet och särskilt i krissituationer som den vi befinner oss i just nu. Under de senaste månaderna har vi sett tiotusentals nya medlemmar gå med i de 25 a-kassorna. Vi vill uppmana alla att gå med, så att fler får känna tryggheten som a-kassan ger, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

I mars fattade riksdagen beslut om tillfälliga förändringar i a-kassan. Enligt en ny Sifoundersökning tycker sju av tio svenskar, 73 procent, att dessa tillfälliga förändringar är mycket eller ganska bra. Endast 16 procent svarar att ändringarna är ganska eller mycket dåliga.

De första förändringarna sedan 2015

De tillfälliga förändringarna innebär bland annat att ersättningsnivåerna höjts. Innan årets tillfälliga förändringar höjdes ersättningen senast 2015 och dessförinnan stod taket stilla i tretton år. Till slut fick mindre än var tionde heltidsanställd ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan.

– För att a-kassan ska vara en långsiktigt effektiv omställningsförsäkring är det viktigt att ersättningen ökar i takt med löneutvecklingen. Därför vill vi se en så kallad indexering av ersättningen på samma sätt som i sjukförsäkringen, i stället för ryckiga höjningar med ojämna intervaller, säger Tomas Eriksson.

Av de som skulle rösta på Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna eller Centerpartiet om det var val i dag, svarar 69 procent att de tillfälliga ändringarna är mycket eller ganska bra. Av Sverigedemokraternas väljare tycker 58 procent att ändringarna är mycket eller ganska bra. Bland de rödgröna väljarna är stödet allra störst, med en motsvarande siffra på 85 procent.

Ytterligare material och pressbilder

Pressbild Tomas Eriksson

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Sveriges a-kassor under perioden den 8–20 maj. Totalt har 1 000 svenskar mellan 18 och 79 år från ett riksrepresentativt urval svarat på frågan:

I mars togs beslut om tillfälliga förändringar i a-kassan för att fler ska kunna få pengar om de blir arbetslösa. Ändringarna innebär att endast tre månaders medlemskap i a-kassan krävs, att även de som arbetat mindre än halvtid har rätt till ersättning, att de sex karensdagarna i början av en arbetslöshetsperiod har slopats tillfälligt samt att egenföretagare kan låta sin verksamhet vara vilande utan att det påverkar framtida ersättning.

Tycker du att de tillfälliga förändringarna i a-kassan är bra eller dåliga?

 

Alla Svarande som skulle rösta på M, KD, L eller C om det var val i dag Svarande som skulle rösta på SD om det var val i dag Svarande som skulle rösta på S, V eller MP om det var val i dag
Mycket bra 30 21 14 44
Ganska bra 43 48 44 41
Ganska dåliga 13 16 26 6
Mycket dåliga 3 3 5 2
Tveksam, vet ej 12 12 10 7

Fakta om a-kassan

- Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
- Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
- I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
- A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.


 

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 37
johan.ahlgren@sverigesakassor.se 


Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Prenumerera

Citat

A-kassan är mycket viktig för att vara trygg genom arbetslivet och särskilt i krissituationer som den vi befinner oss i just nu.
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
För att a-kassan ska vara en långsiktigt effektiv omställningsförsäkring är det viktigt att ersättningen ökar i takt med löneutvecklingen.
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor