Positiv trend: Färre i a-kassa

Report this content

För det andra kvartalet i följd minskade antalet personer som har fått utbetalningar från a-kassan. Det visar ny statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som sammanställs av Sveriges a-kassor.

 

– Coronapandemin har blixtbelyst a-kassans betydelse för ett tryggt arbetsliv. Under 2020 ökade antalet personer med ersättning från a-kassan kraftigt. Att siffrorna nu sjunker är positivt, även om vi fortfarande är långt ifrån situationen före pandemin, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Under årets andra kvartal fick 175 489 personer i Sverige utbetalningar från a-kassan. Det är en minskning med 11 procent jämfört med föregående kvartal och nästan 32 000 färre personer än vid toppnoteringen under det fjärde kvartalet 2020. Totalt uppgick utbetalningarna från a-kassorna för det andra kvartalet till 5,35 miljarder kronor.

– A-kassan är ett fundament för tryggheten på den svenska arbetsmarknaden. Den osäkerhet som pandemin förde med sig innebar att många för första gången anslöt sig till a-kassan. I dag är sju av tio på arbetsmarknaden medlemmar i en a-kassa och försäkrar på så sätt sin lön, säger Tomas Eriksson.

 


Ytterligare material och pressbilder
Pressbild Tomas Eriksson

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 08-554 231 13 eller tomas.eriksson@sverigesakassor.se
Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 08-555 138 37 eller johan.ahlgren@sverigesakassor.se

Fakta om a-kassan
- Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
- Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
- I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
- A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 57
johan.ahlgren@sverigesakassor.se 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Coronapandemin har blixtbelyst a-kassans betydelse för ett tryggt arbetsliv. Under 2020 ökade antalet personer med ersättning från a-kassan kraftigt. Att siffrorna nu sjunker är positivt, även om vi fortfarande är långt ifrån situationen före pandemin.
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor