Sveriges a-kassor: ”Angeläget att reformera arbetslöshetsförsäkringen”

I dag presenteras utredningen om en modern arbetslöshetsförsäkring. Sveriges a-kassor ser två reformer som särskilt viktiga att genomföra: Att basera ersättningen på inkomst i stället för arbetad tid och att höja ersättningsnivåerna i takt med löneutvecklingen i Sverige.

– A-kassan är viktigare än någonsin för att vara trygg genom arbetslivet. Därför behöver vi en arbetslöshetsförsäkring som är anpassad till hur dagens arbetsliv faktiskt ser ut, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

I dag presenterar regeringens utredning sina förslag till en modern arbetslöshetsförsäkring som ska omfatta fler. Sveriges a-kassor menar att mycket redan fungerar bra, men delar av regelverket behöver moderniseras. Allra viktigast är att basera ersättningen på inkomst i stället för på arbetad tid.

– Många medlemmar är idag frilansare, egenföretagare och deltidsarbetande med oregelbunden arbetstid. Genom en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring kan fler kvalificera sig, samtidigt som det blir enklare för alla att förutse vilken ersättning de har rätt till, säger Tomas Eriksson.

En annan viktig reform är att indexera ersättningsnivåerna så att de höjs i takt med löneutvecklingen. Idag är det regeringen som beslutar om ersättningsnivåer och det medför att höjningar sker alltför oregelbundet. Under vissa perioder har därför bara var tionde heltidsanställd fått ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan.

– Arbetslöshetsförsäkringen måste vara en långsiktigt effektiv omställningsförsäkring. Då krävs det att den ger rimlig ekonomisk trygghet och att ersättningen ökar i takt med löneutvecklingen i Sverige, säger Tomas Eriksson.

Ytterligare material och pressbilder

Pressbild Tomas Eriksson

Fakta om a-kassan

  • Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
  • Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
  • Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
  • I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
  • A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 37
johan.ahlgren@sverigesakassor.se 


Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 4 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Prenumerera

Citat

A-kassan är viktigare än någonsin för att vara trygg genom arbetslivet. Därför behöver vi en arbetslöshetsförsäkring som är anpassad till hur dagens arbetsliv faktiskt ser ut.
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor