Kraftig minskning av utbetalningar från a-kassan

Report this content

Under årets tredje kvartal minskade utbetalningarna av ersättning från a-kassan med 31 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar statistik som sammanställts av Sveriges a-kassor.

 

– Under pandemin tog a-kassan ett stort ansvar för den ekonomiska tryggheten för de som förlorade jobbet. A-kassan ger trygghet när det behövs som mest och när det nu ljusnar på arbetsmarknaden är det naturligt att utbetalningarna går ner, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

De totala utbetalningarna från a-kassan uppgick under tredje kvartalet till 5,1 miljarder kronor, vilket är en betydande minskning jämfört med föregående år. Under tredje kvartalet 2020 var utbetalningarna klart högre: 7,3 miljarder kronor.

– Vi ser nu en glädjande trend med minskade utbetalningarna från a-kassan under 2021. Men arbetsmarknaden förändras snabbt och det är viktigt att vara medlem i a-kassan och att fortsätta vara det även framöver, säger Tomas Eriksson.

I Sverige som helhet minskade alltså utbetalningarna med 31 procent under tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Samtidigt finns det skillnader mellan olika delar av landet. I Blekinge ser vi den största minskningen i utbetalningar från a-kassan, 44 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Det kan jämföras med Västernorrland som bara noterat en hälften så stor minskning, 22 procent, under samma period.

Utbetalningar från a-kassan per län (miljoner kronor)


 

 
Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ytterligare material och pressbilder
Pressbild Tomas Eriksson

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 08-554 231 13 eller tomas.eriksson@sverigesakassor.se
Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 08-555 138 37 eller johan.ahlgren@sverigesakassor.se

Fakta om a-kassan
- Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
- Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
- I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
- A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.


 

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 57
johan.ahlgren@sverigesakassor.se 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser nu en glädjande trend med minskade utbetalningarna från a-kassan under 2021. Men arbetsmarknaden förändras snabbt och det är viktigt att vara medlem i a-kassan och att fortsätta vara det även framöver.
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor