Fler än någonsin blev medlemmar i a-kassan 2020

Report this content

Fler än någonsin tidigare anslöt sig till a-kassan när nästan 270 000 personer blev medlemmar under 2020.  Det är en effekt av den ökade oron på arbetsmarknaden och den snabbt stigande arbetslösheten i samband med coronapandemins utbrott. Nu är drygt 3,9 miljoner svenskar medlemmar i a-kassan.

- Det är en historiskt stor medlemstillväxt i a-kassorna under ett enstaka år. Ökningen på mer än 7 procent är tio gånger så stor som ökningen under 2019, kommenterar Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Den största tillväxten vid pandemins utbrott. Tillväxten var som störst under våren när coronaviruset på allvar började spridas i landet. Den största ökningen som noterades under en enda månad var i mars, då de 25 a-kassorna tillsammans fick mer än 127 000 nya medlemmar. Under de därpå tre följande månaderna anslöt sig ytterligare drygt 107 000 personer.

Skillnader mellan numerär och procentuell tillväxt. De a-kassor som har haft störst numerär tillväxt är de som redan tillhör de största räknat i antal medlemmar:

Unionens a-kassa                 +68 874
Akademikernas a-kassa        +40 505
Kommunals a-kassa             +31 909
Alfa-kassan                          +27 761
Handelsanställdas a-kassa    +24 069

Bland de a-kassor som har haft den största procentuella ökningen återfinns mellanstora och mindre a-kassor som Hotell- och restauranganställdas, Sveriges arbetares samt Säljarnas a-kassa:

Hotell- och restauranganställdas a-kassa     +27 procent
Sveriges arbetares a-kassa                         +22 procent
Alfa-kassan                                                +21,7 procent
Säljarnas a-kassa                                       +21,1 procent
Handelsanställdas a-kassa                         +14,6 procent

- Det viktiga nu är att alla dessa nya medlemmar fortsätter att känna den trygghet som arbetslöshetsförsäkringen ger, säger Tomas Eriksson.

 

För mer information, v. v. kontakta:

Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller tomas.eriksson@sverigesakassor.se.

Presskontakt: Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller johan.ahlgren@sverigesakassor.se

Fakta om a-kassan
- Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
- Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
- I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
- A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 37
johan.ahlgren@sverigesakassor.se 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Prenumerera

Citat

- Det är en historiskt stor medlemstillväxt i a-kassorna under ett enstaka år. Ökningen på mer än 7 procent är tio gånger så stor som ökningen under 2019.
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor