Digitala arbetsgivarintyg ger snabbare handläggning av a-kassa

Report this content

Mer än hälften av alla arbetsgivarintyg skickas nu via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu. Genom att använda tjänsten underlättar större och mindre arbetsgivare inom privat och offentlig verksamhet både sin egen och a-kassornas handläggning, vilket innebär att den som söker arbetslöshetsersättning kan få beslut snabbare.

  • Utfärdandet av digitala intyg har stadigt ökat under det senaste året. I april 2019 skickades 14 procent av intygen via arbetsgivarintyg.nu. I början av september i år är den siffran över 50 procent, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Från pappersadministration till e-tjänst. Uppgifterna i arbetsgivarintygen är nödvändiga för att a-kassorna ska kunna fatta beslut i ansökningar om ersättning. Arbetsgivarintygen har länge varit en administration på papper. Att fylla i blanketten upplevs som krångligt. Många uppgifter ska fyllas i och majoriteten av arbetsgivarintygen behöver kompletteras när de har kommit till a-kassan.

Det är smidigare att utfärda intygen digitalt via a-kassornas e-tjänst arbetsgivarintyg.nu. Arbetet med intygen blir enklare både för arbetsgivarna och för handläggarna på a-kassorna.

  • Digitala arbetsgivarintyg hjälper till att korta ner handläggningstiderna på a-kassorna. Det leder i sin tur till att medlemmarna får beslut om ersättning snabbare. Därför hoppas vi att så många arbetsgivare som möjligt skickar in intyget digitalt, säger Tomas Eriksson.

Enkelt, säkert och utan kostnad. Arbetsgivarintyg.nu förvaltas av Sveriges a-kassor och är gemensam för alla 25 a-kassor. Det är en enkel och säker hantering och för arbetsgivarna kostar det ingenting att använda e-tjänsten.

  • Redan idag kan arbetsgivare med ett klick också skicka över uppgifterna direkt från sitt lönesystem till arbetsgivarintyg.nu. Sveriges a-kassor har idag ett samarbete med 15 lönesystem och fler är på väg att ansluta, säger Håkan Petersson, produktansvarig för arbetsgivarintyg.nu.

Läs mer om hur man skickar digitala arbetsgivarintyg, www.arbetsgivarintyg.nu.

 

Fakta om a-kassan
- Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
- Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
- I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
- A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

 

ör mer information, kontakta gärna:

Håkan Petersson
P
roduktansvarig arbetsgivarintyg.nu, Sveriges a-kassor
08-555 138 80
hakan.petersson@sverigesakassor.se
 

Tomas Eriksson
kanslichef Sveriges a-kassor
08-554 231 13

tomas.eriksson@sverigesakassor.se


Presskontakt:

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 37
076-304 72 86

johan.ahlgren@sverigesakassor.se

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media