Fler behåller mer av arbetslöshetsersättningen

Report this content

Fler får nu behålla mer av sin lön när de får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Nästan två tredjedelar av de som fick ersättning från a-kassan i juli, fick behålla 80 procent av sin tidigare inkomst. Det är en rejäl ökning jämfört med förhållandena som rådde innan de tillfälliga reglerna i arbetslöshetsförsäkringen infördes den 13 april. Den högre skatt som arbetslösa betalar gör dock att skillnaden fortfarande är stor mellan lön och a-kassa.

  • I juli kunde 62 procent av de som fick ersättning från a-kassan behålla 80 procent av sin tidigare dagsförtjänst. I februari var den siffran 29 procent så skillnaden är markant. Den så kallade kompensationsgraden har ökat och förklaringen är de högre ersättningsnivåer som infördes i april respektive juni, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

En av de tillfälliga reglerna är att den som har arbetat heltid och uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning kan få upp till 26 400 kronor per månad jämfört med 20 020 kronor tidigare.

  • Ersättningen genom a-kassan är pensionsgrundande. En högre ersättning påverkar pensionen positivt, vilket är bra för individen i framtiden, fortsätter Tomas Eriksson.

Fortfarande stor skillnad i plånboken: Det viktigaste för de flesta är vad som kommer ut efter skatt. Baserat på den svenska medianlönen och medelskatten blir det tydligt att skillnaden mellan att få lön respektive a-kassa fortfarande är märkbar.

En invånare i medelskattekommunen Hörby med medianlönen 31 700 kronor får ut 24 016 kronor efter skatt. Om samma person drabbades av arbetslöshet i februari, före det att de tillfälliga reglerna i arbetslöshetsförsäkringen infördes, innebar detta maximal ersättning i a-kassa och hen fick behålla 13 978 kronor efter skatt. Det betyder 10 038 kronor mindre efter skatt.

Om personen i stället är arbetslös i juli får hen behålla 17 431 kronor efter skatt i
a-kassa. Skillnaden jämfört med lön efter förvärvsarbete är nu 6 585 kronor mindre i plånboken efter skatt.

  • En effekt av en högre och mer rimlig ersättning vid arbetslöshet, som ofta glöms bort, är att arbetslösa bättre kan klara levnadsomkostnader och annan konsumtion. Det genererar högre skatteintäkter men bidrar även till att hålla igång landets ekonomi, avslutar Tomas Eriksson.
 

Om underlaget

Sveriges a-kassor har sedan 1998 följt hur kompensationsgraden för arbetslösa utvecklas. Siffrorna i detta pressmeddelande baseras på uppgifter om utbetald ersättning för 22 787 personer i vecka 6 respektive 37 204 personer i vecka 30 under innevarande år 2020. Personerna hade arbetat heltid innan sin arbetslöshet och ersättningen har betalats ut under de första 100 dagarna i ersättningsperioden. Statistiken är framtagen av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Medianlönen, 31 700 kronor, är den senast framräknade av SCB och gäller för 2019.

2020 är medelskattesatsen i Sverige 32,28 procent och för Hörby är den 32,29 procent. Skatteberäkningarna är gjorda enligt skattetabell 33 där inkomst av tjänst beskattas enligt kolumn 1 och arbetslöshetsersättning beskattas enligt kolumn 5.
 

Fakta om a-kassan
- Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.
- Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.
- I Sverige finns 25 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
- A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
tomas.eriksson@sverigesakassor.se 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
08-555 138 37
johan.ahlgren@sverigesakassor.se 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 25 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Prenumerera